Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań dotyczących Balanced Scorecard (BSC), w tym m.in.:
* Jakie są korzyści z wprowadzenia (BSC)?
* Jak opracować pierwszą mapę strategii?
* Jak opracować pierwszą kartę wyników?
* Jak zdefiniować zmiany, od których zależy sukces?
* Jak dostosować proces wdrażania BSC do sytuacji firmy?
* Jak opracować wzorcowy harmonogram wdrożenia BSC?
* Jak wprowadzać BSC w dużych organizacjach?
* Jak zapewnić zaangażowanie kadry kierowniczej w realizację celów?
* Jak monitorować efektywność BSC?

ODBIORCY

Kadra zarządzająca przedsiębiorstw, dyrektorzy strategii, dyrektorzy marketingu, osoby odpowiedzialne za planowanie strategiczne, osoby odpowiedzialne za planowanie finansowe, osoby odpowiedzialne za wdrażanie BSC, członkowie zespołu projektowego opracowującego nową strategię.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie będzie realizowane metodą wykładowo-warsztatową w oparciu o prezentację multimedialną, dyskusję i analizę rzeczywistych przykładów. Szczególny nacisk będzie położony na praktyczne aspekty formułowania strategii i wdrażania systemu BSC.

PROGRAM

1. Istota BSC: czym jest?
* Opis strategii.
* Pomiar strategii.
* Wprowadzanie najważniejszych zmian.
* Komunikacja strategiczna.
* Adaptacja strategii – testowanie hipotez strategicznych.

2. Opracowywanie modelu BSC: tworzenie pierwszej mapy strategii.
* Istota mapowania strategii.
* Warsztaty: opracowanie mapy strategii

3. Opracowywanie modelu BSC: tworzenie pierwszej karty wyników.
* Warsztaty: opracowanie karty wyników.
* Gdzie kończy się strategia i zaczyna się BSC.

4. Opracowywanie modelu BSC: wprowadzanie zmian, od których zależy zwycięstwo.
* Istota definiowania projektów zmian.
* Ćwiczenie: nowe projekty zmian.

5. BSC a inne narzędzia zarządzania.
* Czy BSC zastępuję inne techniki zarządzania?
* Jak BSC wpływa na system zarządzania organizacją?

6. Korzyści z BSC.
* Dla firmy.
* Dla menedżerów.
* Dla pracowników.

7. Wdrażanie BSC w różnych sytuacjach: jak podejście do BSC zależy od stanu firmy.
* Stagnacja, sukces, kryzys, start-up: priorytety lidera.
* Ćwiczenie: sytuacja mojej firmy a podejście do BSC.
* Wzorcowy projekt wdrożenia BSC.

8. Architektura systemu BSC w dużych organizacjach.
* Mapy strategii i karty wyników.
* Portfolio projektów zmian.
* Kaskadowanie jako mechanizm zapewnienia zbieżności strategicznej.

9. Więcej o komponentach kart wyników.
* Perspektywy a tematy strategiczne.
* Projekty a zadania.
* Dobry opis celu.
* Ćwiczenie – kryteria oceny miernika.
* Dobry opis projektu.
* Ćwiczenie – weryfikacja opisu projektu.

10. Okresowe strategiczne spotkania liderów (OSSL).
* OSSL: Czym jest?
* OSSL: Co daje?
* Krytyczne przygotowania.
* Przykładowa agenda OSSL.
* Typowe błędy podczas pierwszych OSSL.

PROWADZĄCY

Andrzej Brzozowski
Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego. Praktyk posiadający bogate doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych systemów zarządzania strategicznego opartych na Balanced Scorecard w dużych organizacjach. Kierownik wielu projektów wdrożeń kompleksowych systemów zarządzania strategicznego (nowa strategia rozwoju i konkurencji, BSC, systemy premiowania wspierające strategię, systemy ocen okresowych wspierające strategię, budowa zaangażowania menedżerów i pracowników na rzecz strategii, kaskadowanie na poziom jednostek biznesowych, centrów wsparcia, kaskadowanie na poziom wydziałów i kluczowych menadżerów). Wykładowca na konferencjach poświęconych tematyce Balanced Scorecard. Autor licznych publikacji dotyczących Balanced Scorecard. Pasjonat kształtowania postaw i zachowań pracowników z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań. Jeden z prekursorów koncepcji zwiększania zaangażowania jako sposobu na efektywną realizację strategii organizacji w Polsce.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl