Warszawa, 5 lutego 2018 r.
godz. 9.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Szkolenie porusza kluczowe aspekty związane z prawidłowym i sprawnym zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2017 rok. Kładziemy w nim nacisk na praktyczne, a nie teoretyczne ujęcie omawianych zagadnień, w tym w szczególności wykazywanie i korygowanie błędów.

ODBIORCY

Zajęcia są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdań finansowych – samodzielnych i głównych księgowych, controllerów i dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających finansami firm.

PROGRAM

1. Obowiązek sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
2. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, w tym kluczowe aspekty przeprowadzenia inwentaryzacji.
3.Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego jednostek stosujących w pełnym zakresie ustawę o rachunkowości.
4. Zasady i tryb sporządzania, badania i zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania finansowego w tym harmonogram prac bilansowych.
5. Poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego
– problematyka kompletności dokumentacji i analizy sald.
6. Wycena kluczowych pozycji aktywów i pasywów oraz wykazywania segmentów przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat – typowe błędy w sprawozdaniach finansowych.
7. Zdarzenia po dacie bilansu – ujmowanie i prezentacja zgodnie z KSR.
8. Kluczowe aspekty związane z roczną kalkulacją CIT.

PROWADZĄCY

Jacek Kołaczyński

Ekspert w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, finansów, controllingu.
Edukacja: absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: rachunkowość;
studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School; anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, absolwent międzynarodowego program dla kadry menedżerskiej na licencji Harvard University, końcowa certyfikacja na biegłego rewidenta.
Doświadczenie: blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych i kontroli
(Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy), obecnie dyrektor finansowy w globalnej grupie kapitałowej, dodatkowo wieloletni współpracownik biur księgowości, doradztwa podatkowego i największych firm audytorskich. Posiada ponad 10-letni staż jako trener rachunkowości i prawa podatkowego ze zrealizowanymi ponad 10 tysiącami godzin szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej. Specjalizuje się w rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych, tematyce MSR/MSSF oraz szeroko rozumianym zarządzaniem finansami i podatkami (PIT, CIT, VAT) oraz controllingiem w grupach kapitałowych.

CZAS I MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Pl. Inwalidów 10, Warszawa

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

Link do relacji z naszych wydarzeń na Facebooku:
https://www.facebook.com/PlatformaWiedzy/

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl