Warszawa, 25 września 2017 r.

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
* tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
* systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów.
Zostaną ponadto przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

ODBIORCY

Zajęcia przeznaczone są głównie dla kierowników kontraktów budowlanych. Wskazany może być udział prezesów i dyrektorów działów operacyjnych przedsiębiorstwa, pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

PROGRAM

BUDŻETOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Istota i cele budżetowania
System budżetowania przedsiębiorstwa
Budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
Korzyści z wdrożenia systemu budżetowania przedsiębiorstwem
BUDŻET KONTRAKTU BUDOWLANEGO
Koszty budowy
Kosztorys a budżet
Budżet kosztów budowy
Budżet kosztów budowy – zadanie
Organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych
KONTROLA BUDŻETOWA KONTRAKTU BUDOWLANEGO
Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa
Sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu
Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem
Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
Współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości

PROWADZĄCY
dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy przedsiębiorstw budowlano-montażowych m.in. z: Mostostal Zabrze S.A., Mostostal Warszawa SA, POLIMEX Mostostal SA Warszawa, PolAqua SA, Skanska, Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Tower Inwestycje Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń, ABM Logistic Sp. z o.o., ADAMIETZ Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o., WROBIS SA z Wrocławia, TP ELBUD, J.W. Construction z Warszawy, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Zielonej Góry, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock SA, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-Wod Sp. z o.o. ze Świdnicy. Energopol Południe SA z Katowic, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź SA, Dolkom Sp. z o.o. z Wrocławia, AWBUD Budownictwo Sp. o.o. z Fugasówki k. Zawiercia, Budopol SA z Wrocławia, Stalexport Autostrada Małopolska SA.

CENA
Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy wraz z przekąskami w formie bufetu. Dodatkowo uczestnicy otrzymują egzemplarz magazynu Controlling i Zarządzanie.

CZAS I MIEJSCE
Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Pl. Inwalidów 10, Warszawa, Sala szkoleniowa Jarzębina (II piętro)
25 września 2017 r., godz. 9.30 – 15.30

Szczegółowe informacje:

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl