Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu
w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
• tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
• wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu
w przedsiębiorstwie,
• harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do:
• zarządów, dyrektorów ekonomicznych, właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
• pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu controllingu
i budżetowania w przedsiębiorstwie, lub w których już taki system funkcjonuje.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu. Uczestnicy zajęć będą tworzyć koncepcję wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem warsztatu będą wykłady dotyczące poszczególnych elementów wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie.

PROGRAM

• Istota wdrażania systemu budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie
• Audyt systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
• Dokumentacja organizacyjna systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
• Koncepcja wdrożenia systemu budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa
• Wdrożenie systemu informatycznego do budżetowania i controllingu
• Organizacja i zadania działu controllingu
• Tworzenie koncepcji systemu budżetowania (ćwiczenia)
• Mity budżetowania i controllingu (podsumowanie)

PROWADZĄCY

dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami
w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej
i rachunkowości.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl