Przewodniczący
dr Stefan Olech – pionier controllingu w Polsce, kierownik naukowy Akademii Controllingu
Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku

Członkowie

prof. zw. dr hab. Jerzy Gierusz – Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Prezes Zarządu Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o.,
Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Szczecińskim
prof. dr hab. Wojciech Czakon – ekspert w zakresie systemów informacji menedżerskiej
oraz controllingu, kierownik Zakładu Teorii Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie
dr inż. Roman Kotapski – projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania i controllingu,
Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
dr Michał Chalastra – ekspert w zakresie controllingu i finansów, wykładowca
na Uniwersytecie Gdańskim
Edyta Szarska – doradca i konsultant controllingu, partner zarządzający w Controlling Partner
Stanisław Woźniak – redaktor naczelny magazynu „Controlling i Zarządzanie”