Budżet kontraktu budowlanego

17 listopada 2017
budżetowanie
kontrakt budowlany
kontrola

Warszawa,  24 listopada 2017 r.
godz. 9.30 do 15.30

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
* tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
* systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów.
Ponadto zostaną przedstawione problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

czytaj dalej ›

Szkolenie SQL dla pracujących w Excelu

MS Excel
SQL

Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2017 r.
30 listopada – godz. 10.00 do 17.00
1 grudnia – godz. 9.00 do 15.30

CEL I ZAKRES

Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika. Na szkoleniu zrealizujemy wszystkie elementy procesu stworzenia własnej bazy danych dla celów analitycznych (hurtowni danych). Nie jest wstępnie wymagana jakakolwiek wiedza o bazach danych.

czytaj dalej ›

Zmiany VAT w 2017 r. i 2018 r.

zmiany w VAT 2017 r.
zmiany w VAT 2018 r.

17Podzielona płatność VAT, odwrotne obciążenie, sankcje z ustawy VAT, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia VAT, leasing i kontakty menedżerskie

Warszawa, 11 grudnia  2017 r.

CEL I ZAKRES

2018 r. przyniesie wiele nowych regulacji w prawie podatkowym, które będą dotyczyły przede wszystkim podatku od towarów i usług. W 2017 r. obserwowaliśmy ponadto wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do tematyki podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala również inaczej spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Planowane jest wprowadzenie rewolucyjnej zasady podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje, a także wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik, by zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe, gdy nieświadomie zostanie uwikłany
w przestępstwo podatkowe w VAT.

czytaj dalej ›

Controlling zaplecza budowy

controlling
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.
Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:
* baz sprzętowo-transportowych,
* węzłów betoniarskich,
* warsztatów,
* zakładu konstrukcji stalowych.

czytaj dalej ›

Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa

22 października 2017
Budżet 2018

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

czytaj dalej ›

Warsztat pracy z celem

3 października 2017
cel
planowanie
realizacja
wyznaczanie

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat pracy z celem – wyznaczania, planowania i realizacji oraz przeciwdziałania powstawaniu stresu na każdym etapie pracy z celem. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Jak formułować cele?
* Jakie cechy powinien mieć dobrze postawiony cel?
* Jak je planować?
* Jak skutecznie je realizować?
* Jak świadomie pracować z celem?
* Jakich błędów nie należy popełniać podczas pracy z celem?
* Jak przeciwdziałać powstawaniu stresu podczas realizacji celów?
* Jak zadbać o równowagę między życiem osobistym a zawodowym?

czytaj dalej ›

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Jak osiągnąć efektywność i równowagę?

wypalenie zawodowe

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Czym jest i jak się przejawia harmonia i równowaga w życiu?
* Jakie czynniki powodują jej zaburzenie?
* Czym jest wypalenie zawodowe i jak się manifestuje na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej?
* Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych?
* Czym jest efektywność i jak o nią dbać na co dzień?

czytaj dalej ›

Liderzy doskonalenia Kaizen: Program TWI (Training Within Industry)

Kaizen
Training Within Industry

Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES

Celem programu TWI jest szybki rozwój pracowników, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości. Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia we wszelkich jego aspektach. To przede wszystkim nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, ale także odpowiednia metoda komunikowania się. Jak bowiem wprowadzać usprawnienia, jeśli nie ma możliwości dobrego porozumienia?
TWI (Training Within Industry) to program rozwoju umiejętności przełożonych w zakresie motywowania pracowników, budowania dobrych relacji oraz doskonalenia metod pracy.

czytaj dalej ›

Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie

budżetowanie
controlling
system informatyczny

Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie poświęcone jest wdrożeniu oraz funkcjonowaniu systemu budżetowania i controllingu
w przedsiębiorstwach. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• audytu systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia budżetowania i controllingu,
• tworzenia koncepcji systemu budżetowania i controllingu dla przedsiębiorstwa,
• wyboru i wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie systemu controllingu
w przedsiębiorstwie,
• harmonogramu wdrożenia budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwie.

czytaj dalej ›

Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

kalkulacja kosztów
kontrola
rachunek kosztów

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie
finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
bez względu na formę organizacyjno-prawną.

czytaj dalej ›

Controlling produkcji – zaawansowane techniki

controlling produkcji

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Cykl dwóch seminariów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na zajęciach będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza części obejmuje obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania.

czytaj dalej ›

Kalkulacja i rozliczanie kosztów

ceny
ewidencja
kalkulacja
kontrola
koszty

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:
* metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
* kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
* kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
* rozliczania kosztów,
* ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

czytaj dalej ›

Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

przedsiębiorstwa komunalne
rachunek kosztów

Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne i mieszkaniowe, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
* utrzymania dróg,
* utrzymania zieleni miejskiej,
* odbioru odpadów komunalnych,
* utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
* przesyłu energii cieplnej,
* gospodarki mieszkaniowej,
* utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Będą również omówione problemy organizacji zakładowego planu kont w obszarze przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego z uwzględnieniem zasad rozliczeń kosztów pośrednich jego działalności.

czytaj dalej ›

Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

ewidencja kosztów
ośrodki odpowiedzialności
zakładowy plan kont

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
* tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
* podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne.

czytaj dalej ›

Jak budować zaangażowanie pracowników

zaangażowanie pracowników

Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie budowy zaangażowania pracowników z pomocą Programu Kształtowania Zaangażowania.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:
* zdiagnozują poziom dojrzałości w zarządzaniu zaangażowaniem w firmie,
* poznają techniki umożliwiające wybór najlepszych projektów zmian budujących zaangażowanie,
* nabędą wiedzę niezbędną by efektywnie wdrażać odpowiednie działania,
* zrozumieją dlaczego komunikacja wewnętrzna jest kluczowa przy budowaniu zaangażowania pracowników,
* dowiedzą się jak zapewnić Programowi Kształtowania Zaangażowania sukces.

czytaj dalej ›

Balanced Scorecard… Wprowadź zmiany, od których zależy zwycięstwo

Balanced Scorecard (BSC)

Szkolenie in company (dedykowane)

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań dotyczących Balanced Scorecard (BSC), w tym m.in.:
* Jakie są korzyści z wprowadzenia (BSC)?
* Jak opracować pierwszą mapę strategii?
* Jak opracować pierwszą kartę wyników?
* Jak zdefiniować zmiany, od których zależy sukces?
* Jak dostosować proces wdrażania BSC do sytuacji firmy?
* Jak opracować wzorcowy harmonogram wdrożenia BSC?
* Jak wprowadzać BSC w dużych organizacjach?
* Jak zapewnić zaangażowanie kadry kierowniczej w realizację celów?
* Jak monitorować efektywność BSC?

czytaj dalej ›