Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Controlling – najczęstsze błędy i pułapki”. Jej organizatorem jest Akademia Biznesu MDDP. Efektywne zarządzanie organizacją w dzisiejszym trudnym otoczeniu rynkowym nie jest jedynie możliwością. Dla przetrwania firmy w krótkim okresie i stworzenia podwalin jej zrównoważonego rozwoju w długim okresie konieczne jest odpowiednie zorganizowanie controllingu w organizacji, dobre planowanie, zarządzanie rentownością oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych. Te właśnie cztery podstawowe grupy zagadnień są przedmiotem konferencji organizowanej przez Akademię Biznesu MDDP.

Szczegółowe informacje: www.akademiamddp.pl