Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty kosztów działalności zaplecza technicznego budowy, tworzenia jego budżetów, planowaniem wyniku finansowego oraz budowy systemu controllingu w przedsiębiorstwie i jego wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.
Szkolenie jest poświęcone problematyce budowy systemu controllingu w obszarze zaplecza wspomagającego realizację kontraktu budowlanego. Dotyczy w szczególności:
* baz sprzętowo-transportowych,
* węzłów betoniarskich,
* warsztatów,
* zakładu konstrukcji stalowych.

Na szkoleniu zostaną omówione problemy związane z:
* planowaniem przychodów i kosztów działalności powyższych obszarów działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
* projektowaniem i wdrażaniem budżetu,
* wykorzystaniem i adaptacją narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie controllingu,
* projektowaniem i wdrażaniem systemu controllingu,
* projektowaniem zakładowych planów kont dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla kierowników zaplecza technicznego budowy. W szczególności kierowników baz sprzętowo-transportowych, kierowników węzłów betoniarskich oraz kierowników warsztatów. Wskazany może być udział dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów ekonomicznych i controllingu itp.

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

PROGRAM SZKOLENIA

CONTROLLING W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
Istota i cele controllingu w przedsiębiorstwie
System budżetowania przedsiębiorstwa
Korzyści z wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwie
CONTROLLING BAZY SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWEJ
Elementy systemu controllingu bazy sprzętowo-transportowej
Przychody i koszty bazy sprzętowo-transportowej
Kalkulacja kosztu jednostkowego usług
Zadanie – Kalkulacja kosztu jednostkowego usługi sprzętowej
Zadanie – Kalkulacja kosztu robocizny pracownika
Konstrukcja budżetu bazy sprzętowo-transportowej
Warsztaty – budżet bazy
Kontrola działalności bazy sprzętowo-transportowej
Zadanie – kontrola wykorzystania zasobów bazy
PLANOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI WĘZŁÓW BETONIARSKICH WARSZTATÓW
EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWIE
Baza sprzętowo-transportowa
Węzły betoniarskie
Warsztaty i zakłady konstrukcji stalowych
Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu
Współpraca kierownika z działem księgowości

PROWADZĄCY

dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy przedsiębiorstw budowlano-montażowych m.in. z: Mostostal Warszawa SA, POLIMEX Mostostal SA Warszawa, PolAqua SA, Skanska, WROBIS SA z Wrocławia, TP ELBUD, J.W. Construction z Warszawy, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Zielonej Góry, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock SA, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-Wod Sp. z o.o. ze Świdnicy. Energopol Południe SA z Katowic, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty – Łódź SA, Dolkom Sp. z o.o. z Wrocławia, AWBUD Budownictwo Sp. o.o. z Fugasówki k. Zawiercia, Budopol SA z Wrocławia, Stalexport Autostrada Małopolska SA.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl