Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W dniach 24-25 kwietnia 2018 r. Akademia Biznesu MDDP zorganizuje w Warszawie konferencję pt.„Dobre Praktyki Controllingu – Lean Management i Lean Accounting”Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom dobrych praktyk controllingu wykorzystywanych w nowoczesnych organizacjach.

Tematyka konferencji koncentruje się na roli controllingu we współczesnej organizacji, narzędziach zarządzania rentownością oraz zagadnieniach związanych z poprawą efektywności działania organizacji z wykorzystaniem szczupłego zarządzania (Lean Management) i szczupłej rachunkowości zarządczej (Lean Accounting). Prelekcje prowadzą doświadczeni praktycy i trenerzy posiadający unikalną wiedzę i doświadczenia z różnych organizacji.

Szczegółowe informacje: www.akademiamddp.pl