Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
* tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
* podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne.

ODBIORCY

Szkolenie adresowane jest do:
* dyrektorów finansowych,
* głównych księgowych,
* pracowników działów księgowości,
* pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
* controllerów.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie jest prowadzone w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, komunalnych, budowlanych.

PROGRAM

 1. Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa
  • Zespół 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie
  • Zespół 5 Koszty według typów działalności
  • Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich uzyskaniem
  • Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa (ćwiczenie 1)
 2. Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa
  • Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie (ćwiczenie 2)
  • Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
  • Koszty działalności produkcyjnej
  • Koszty działalności pomocniczej
  • Koszty działalności handlowej
  • Koszty sprzedaży i działań marketingowych
  • Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
  • Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
  • Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa
 3. Zakładowy plan kont – ujmowanie kosztów działalności
  • System rachunkowości przedsiębiorstwa – perspektywa księgowego i menedżera
  • Projekt zakładowego planu kont – zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami (ćwiczenie 3)
  • Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach Dokumentacja polityki rachunkowości – instrukcja zakładowego planu kont
  • Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa
 4. Rozliczanie kosztów
  • Klucze rozliczeniowe kosztów
  • Rozliczanie kosztów pośrednich
  • Kalkulacja kosztów robocizny
  • Kalkulacja kosztów zasobów

PROWADZĄCY

dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl