Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W dniach 26-27 października 2017 r. w warszawskim Hotelu Marriott odbędzie się IX Forum Rachunkowości
i Podatków. Forum, organizowane od kilku lat przez BDO Sp. z.o.o., będzie znakomitą okazją do zapoznania się
ze zmianami w regulacjach zarówno rachunkowych, jak i podatkowych, które obowiązują w 2017 r. oraz zaczną obowiązywać od 2018 r. Istotnie zmienią się zwłaszcza przepisy dotyczące podatku od towarów i usług.

W trakcie Forum wybitni eksperci branżowi omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany
w podatkach od osób prawnych i fizycznych. Przedstawią, jaki wpływ na sprawozdanie finansowe mają zmiany
w ustawie o rachunkowości oraz KSR.

W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie trzech nowych standardów dotyczących rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz instrumentów finansowych. Tym zagadnieniom organizatorzy chcą poświęcić najwięcej uwagi w pierwszym dniu Forum. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji – po merytorycznej dyskusji – organizatorzy zapraszają na koncert do Teatru BUFFO.

Drugi dzień natomiast będzie poświęcony przepisom podatkowym regulującym m.in. mechanizm podzielnej płatności (split payment), obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, koszty uzyskania przychodów (jakie pułapki czekają na podatników) oraz świadczenia na linii pracodawca – pracownik.

W programie Forum organizatorzy zaplanowali następujące prelekcje:
* Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian w ustawie o rachunkowości oraz KSR obowiązujących od 2017 r.
– prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
* Raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe – prof. dr hab. Ewa Walińska, Uniwersytet Łódzki,
* Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 – dr Anna Bernaziuk, biegły rewident,
* Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 – dr Anna Bernaziuk – biegły rewident,
* Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 – Marcin Krupa, biegly rewident,
* Najistotniejsze zmiany w VAT w 2017/2018 r. – Paweł Dymlang, prawnik, doradca podatkowy,
* Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – zmiana od 1 stycznia 2018 r – Hubert Grzyb, doradca podatkowy,
* Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT (2h) Paweł Dymlang, prawnik, doradca podatkowy,
* Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatnika – PIT (1h) Radosław Kowalski, prawnik, doradca podatkowy.

Szczegółowe informacje: www.konferencjarachunkowoscipodatki.pl