Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie budowy zaangażowania pracowników z pomocą Programu Kształtowania Zaangażowania.
Dzięki szkoleniu uczestnicy:
* zdiagnozują poziom dojrzałości w zarządzaniu zaangażowaniem w firmie,
* poznają techniki umożliwiające wybór najlepszych projektów zmian budujących zaangażowanie,
* nabędą wiedzę niezbędną by efektywnie wdrażać odpowiednie działania,
* zrozumieją dlaczego komunikacja wewnętrzna jest kluczowa przy budowaniu zaangażowania pracowników,
* dowiedzą się jak zapewnić Programowi Kształtowania Zaangażowania sukces.

ODBIORCY

Dyrektorzy HR, HR business partnerzy, menadżerowie, specjaliści ds. HR.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie będzie realizowane metodą wykładowo-warsztatową w oparciu o prezentację multimedialną, dyskusję, ćwiczenia związane z poruszaną tematyką zarządzania zaangażowaniem pracowników.

PROGRAM

1. Zaangażowanie a sukces organizacji:
* Czym jest zaangażowanie?
* W jaki sposób zaangażowanie wpływa na wyniki?
* Jakie korzyści z zaangażowania może odnieść firma?

2. Proces zarządzania zaangażowaniem:
* Jakie są poziomy dojrzałości w zarządzaniu zaangażowaniem? Diagnoza firmy.

3. Budowa Programu Kształtowania Zaangażowania:
* Typowe podejścia do budowy zaangażowania.
* Jak skutecznie wybrać działania do budowy zaangażowania?

4. Efektywne wdrażanie projektów zmian:
* Jak zdefiniować założenia projektowe, aby odnieść oczekiwane wyniki?
* Jak komunikować projekty w ramach Programu Kształtowania Zaangażowania?

5. Czy nasz Program odniesie sukces?
* Jak monitorować działania w ramach Programu?
* Analiza mocnych i słabych stron.

PROWADZĄCA

Karolina Lachowska
Konsultant w zakresie badania i zwiększania zaangażowania pracowników. Odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie narzędzi związanych z metodologią BAROMETR ZAANGAŻOWANIA – od prowadzenia badań po wdrażanie kompleksowych Programów Kształtowania Zaangażowania. Członek wielu projektów doradczych i wdrożeń systemów wspierających efektywną realizację strategii (m.in. BSC, systemy premiowania i ocen okresowych wspierające strategię, budowa zaangażowania menedżerów i pracowników na rzecz strategii).
Posiada kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla menadżerów i pracowników liniowych z obszaru zaangażowania i motywacji pracowników, efektywnej oceny okresowej pracowników, jak również systemów IT wspierających zarządzanie strategiczne, premiowanie oraz ocenę okresową. Swoje umiejętności trenerskie rozwijała m.in. w Szkole Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl