Niektórzy twierdzą, że związany jest ze sprzątaniem. Inni łączą go z ograniczaniem zatrudnienia. Jeszcze inni mówią, że pozwala on zmniejszyć zasoby i zwiększyć efektywność. Czym zatem tak naprawdę jest Lean Management?

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem bazująca na pięciu zasadach:
1. Ciągłego doskonalenia wszystkich procesów w organizacji.
2. Dostarczania klientowi produktów/usług tylko wtedy, kiedy są mu one potrzebne i zgodnie z jego zapotrzebowaniem.
3. Zorganizowania przepływu w sposób jak najbardziej płynny z jednoczesnym umożliwieniem przepływu jednej sztuki.
4. Identyfikacji strumienia wartości i wszystkich czynności w tym strumieniu.
5. Określenia wartości dla klienta tak, aby klient płacił tylko za te czynności/operacje, które przynoszą mu wartość dodaną.

Zasady te można wdrażać zarówno w produkcji, jak i usługach. Firma która swój system zarządzania tworzy w oparciu o te zasady może zredukować stany magazynowe surowców jak i wyrobów gotowych, zmniejszyć ilość odpadów i braków produkcyjnych, ale także przyśpieszyć i uprościć proces, czy szybciej wykryć marnotrawstwa
i niezgodności, i je wyeliminować.

Wdrożenie systemu zarządzania opartego o Lean Management jest zawsze uzależnione od tego z czym firma ma największy problem i nie ma jednego wzorca wdrożenia tego systemu w firmie. Zazwyczaj jednak wdrożenie zaczyna się od mapowania procesów oraz identyfikacji tych, w których zmiany w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy wyników organizacji. Mapowanie pozwala zobaczyć dany proces z innej perspektywy, a co za tym idzie – pozwala na dostrzeżenie w nim marnotrawstw, których na co dzień nie dostrzegamy. Jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystuje się na początku wdrożenia koncepcji Lean Management jest tzw. 5S, czyli system, który pozwala zidentyfikować i uporządkować wszystko co jest niezbędne na stanowisku pracy do efektywnego wykonywania pracy.

W koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem opartej o Lean Management jest jednak dużo więcej narzędzi
i metod pozwalających na optymalizację kluczowych procesów w firmie. Bardzo ważne jest to, aby przy wdrożeniu tej koncepcji zarządzania nie opierać się na poszczególnych narzędziach, tylko na zmianie sposobu myślenia o firmie, o swojej pracy, o zadaniach, które mamy do wykonania i o odpowiedzialności za nie. Głównym założeniem koncepcji jest traktowanie każdego w organizacji i na zewnątrz organizacji jako klienta, a także branie odpowiedzialności za skutki tego co robię a nie za to co robię.

Aby wdrożyć koncepcję zarządzania opartą o Lean Management pracownicy i ich szefowie muszą wiedzieć
z czym ona się wiąże i muszą rozumieć po czym mogą poznać, że wdrożenie idzie w dobrym kierunku. Jednym
z najlepszych sposobów budowania świadomości na temat tego czym ta koncepcja jest i z czym się wiąże oraz jakie są jej efekty – jest uczestnictwo w tzw. wizytach studyjnych, czyli odwiedziny w firmach, które przeszły przez transformacje Lean. Nie ma nic bardziej przekonującego dla ludzi jak rozmowa z innymi ludźmi, którzy taką transformację przeszli i krok po kroku mogą o niej opowiedzieć. Czasami warto też wysłuchać praktyków, którzy wspomagają wdrożenie koncepcji zarządzania opartej o Lean management.

Jedną z takich okazji, aby połączyć wizytę studyjną (odwiedziny w firmie, która wdrożyła Lean Management) ze spotkaniem z praktykami z różnych branż, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu tej koncepcji zarządzania
i chcą się nimi podzielić w prelekcjach, jak i poprzez uczestnictwo w panelach dysusyjnych jest Europejski Kongres Lean Management, który każdego roku odbywa się we wrześniu w Katowicach, a którego organizatorem jest firma Brainstorm Group Sp zo.o.

          

Warto wejść na stronę www.kongreslean.pl zapoznać się z programem tego wydarzenia i wpisać je w swój kalendarz ważnych wydarzeń w roku.