Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:
* metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
* kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
* kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
* rozliczania kosztów,
* ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

ODBIORCY

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej pracy odpowiadają za koszty działalności przedsiębiorstwa. W szczególności do dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości. A także do kierowników działów produkcyjnych, pracowników działów kosztorysowania produkcji i usług.

METODYKA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu rachunku kosztów oraz zakładowych planów kont.

PROGRAM

1. Istota, potrzeba i zadania kalkulacji kosztów
2. Kalkulacja cen i kosztów wyrobów gotowych i usług
3. Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
4. Rozliczenia kosztów wewnętrznych w przedsiębiorstwie a wykorzystanie zasobów
5. Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług
6. Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa
7. Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby kalkulacji kosztów
8. Dokumentacja (instrukcja) zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług
9. Analiza i ocena dostosowania rachunkowości na potrzeby kalkulacji i rozliczania kosztów

PROWADZĄCY

dr inż. Roman Kotapski
Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o., konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl