W dniu 25 września 2017 r. przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych z całej Polski znów zagościli w Warszawie. Rosnące zainteresowanie poprawą efektywności zarządzania tymi przedsiębiorstwami miało także swoje odzwierciedlenie w liczbie uczestników szkolenia. Uwaga uczestników koncentrowała się przede wszystkim na są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.

W szkoleniu uczestniczyli szefowie kontraktów budowlanych, dyrektorzy i członkowie zarządów przedsiębiorstw, kierownicy i pracownicy działów ekonomicznych oraz działów controllingu z następujących przedsiębiorstw: PIA-ZAP Sp. z o.o., Trakcja PRKiL S.A., REMZAP Sp. z o.o. (Grupa Azoty), Green Grass Company Sp. z o.o., SBM Sp. z o.o., Mostostal Puławy S.A., ABC Budownictwo Rafał Pisarczyk, Mostostal Puławy S.A., SOLTEX Sp. z o.o. CUW spółka komandytowa. Szkolenie poprowadził dr inż. Roman Kotapski – doświadczony konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o. Trener skoncentrował się na zagadnieniach dotyczących m.in.:
* kosztów kontraktów, w tym zwłaszcza wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
* zasad tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
* systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym jego ewidencji przychodów i kosztów.
Pokazał również problemy organizacyjne, które mają wpływ na sprawny proces tworzenia budżetu kontraktu.

Wysoka frekwencja, a także bardzo pozytywne oceny uczestników wyrażone w ankietach po zakończeniu szkolenia, skłaniają nas do planowania kolejnych tego typu wydarzeń. Pierwsze z nich odbędzie się w dniu
24 listopada 2017 r. w warszawskim Centrum Szkoleniowym Żoliborz.

Szczegółowe informacje: http://controlling-zarzadzanie.pl/budzet-kontraktu-budowlanego/