Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W 2018 r. większość podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi po raz pierwszy przygotowuje dokumentację cen transferowych w wersji rozszerzonej, po obszernej nowelizacji przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe obowiązki dokumentacyjne budzą wiele pytań i wątpliwości, ale z drugiej strony, powodują też, że zagadnienia podatkowe związane z transakcjami dokonywanymi w ramach grup kapitałowych są przedmiotem coraz szerszej analizy, warto bowiem pamiętać, że ceny transferowe to nie tylko dokumentacja. Mając na uwadze powyższe zachęcamy do udziału w konferencji Konferencja „Ceny transferowe w praktyce”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Wydarzenie to zostanie poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym z cenami transferowymi, które będą w całości prowadzone przez doradców z Zespołu Cen Transferowych PwC. Podczas konferencji omówione będą praktyczne zagadnienia związane z dokumentacją podatkową, w szczególności, pytania i wątpliwości, które najczęściej nurtują podatników sporządzających dokumentację czy też analizy danych porównawczych.

Wzrost zainteresowania organów podatkowych transakcjami w ramach grup kapitałowych powoduje, że warto rozważyć też inne praktyczne kwestie, w tym, jak przygotować się też do kontroli w zakresie cen transferowych oraz możliwość zawarcia z Ministerstwem Finansów uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zagadnienia te zostaną poruszone w trakcie konferencji, a następnie, na zakończenie, będą przedmiotem dyskusji z przedstawicielem Ministerstwa Finansów.

Uwaga!
Dla czytelników magazynu Controlling i Zarządzanie organizatorzy przewidzeli 15% rabatu. W polu UWAGI formularza rejestracyjnego należy wpisać kod rabatowy „CiZ_15”.

 

Szczegółowe informacje: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1148,ceny-transferowe-w-praktyce