Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W dniu 22 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się 45. edycja Konferencji „Jak prawidłowo kalkulować
i rozliczać koszty na produkty i klientów przedsiębiorstwa – zasobowo-procesowy rachunek kosztów”.
W trakcie tego wydarzenia dr Tomasz Zieliński zaprezentuje zaawansowany zasobowo-procesowy rachunek kosztów (resource consumption accounting). To najnowsza światowa koncepcja controllingowa, której istotą
jest integracja założeń niemieckiego rachunku GPK i amerykańskiego ABC. Takie podejście do rachunku
kosztów rekomendowane jest przez największe na świecie stowarzyszenia: controllerów IMA, księgowych
IFAC i przedsiębiorstw CAM-I.

Wdrażanie koncepcji ZPRK jest realizowane z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych wspierających tworzenie wieloetapowych modeli rachunku kosztów, umożliwiających raportowanie kosztów
i rentowności w ujęciu wieloblokowych i wielostopniowych marż pokrycia kosztów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną także doświadczenia wdrożeniowe koncepcji ZPRK z wykorzystaniem platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster®.

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu:
* roli nowoczesnych rachunków kosztów w zarządzaniu controllingowym przedsiębiorstwem,
* koncepcji rachunku kosztów, które są aktualnie wdrażane w nowoczesnych przedsiębiorstwach na świecie (ZPRK/ABC/RCA/GPK),
* wad tradycyjnego rachunku kosztów, stosowanego przez ponad 75% polskich przedsiębiorstw,
* platformy zarządczo-controllingowej Doctor Coster® (jak warunkuje wdrożenie zarządzania controllingowego oraz nowoczesnego rachunku kosztów),
* różnic pomiędzy oprogramowaniem Doctor Coster® a narzędziami do budżetowania, systemami Business Intelligence i ERP,
* możliwości menedżerskich i zarządczych, jakie niesie za sobą nowoczesny rachunek kosztów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: http://abcakademia.com.pl