Szkolenie dedykowane (in company)

CEL I ZAKRES

Celem programu TWI jest szybki rozwój pracowników, aby w efekcie uzyskać wzrost produktywności i jakości. Myślą przewodnią Kaizen jest ciągłe ulepszanie życia we wszelkich jego aspektach. To przede wszystkim nieustanna poprawa wydajności, maksymalna eliminacja marnotrawstwa oraz skuteczne rozwiązywanie wszelkich problemów. To nie tylko sposób myślenia i zarządzania, ale także odpowiednia metoda komunikowania się. Jak bowiem wprowadzać usprawnienia, jeśli nie ma możliwości dobrego porozumienia?
TWI (Training Within Industry) to program rozwoju umiejętności przełożonych w zakresie motywowania pracowników, budowania dobrych relacji oraz doskonalenia metod pracy.

Podczas szkolenia w szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* eliminacji marnotrawstwa czasu i pieniędzy w organizacji,
* zwiększenia efektywności pracowników,
* eliminacji problemów i skutecznego ich rozwiązywania.
Zostaną ponadto przedstawione case study (problemy organizacyjne na przykładzie Państwa organizacji) oraz skuteczne sposoby ich rozwiązywania.

ODBIORCY

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, w szczególności prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów działów operacyjnych. Wezmą w nim udział także dyrektorzy finansowi, a także kierownicy i pracownicy działów ekonomicznych i controllingu.

PROGRAM

* Geneza metody Kaizen
* 10 zasad Kaizen – ich praktyczne zastosowanie w organizacji
* Zadania menadżerów związane z rozwiązaniami systemowymi w obszarze Kaizen
* Problemy stwarzają możliwości. Jak wynajdować małe problemy, rozwiązywać je i zapobiegać powstawaniu w przyszłości
* Jak rozwiązywać duże problemy w organizacji
* MUDA – jak zminimalizować marnotrawstwo czasu i pieniędzy
* Metoda 5 WHY – jak odnaleźć źródłową przyczynę problemu
* 1 problem ma statystycznie 7 rozwiązań. Jak szukać rozwiązań
* Burza mózgów jako narzędzie zwiększania efektywności pracowników
* Polepszenie komunikacji w firmie. Obszary w firmie warte ulepszenia – jak je odkryć i ulepszyć
* Cykl Deminga – zastosowanie
* Liderzy doskonalenia Kaizen – wstęp do metody Instruowania Pracowników
* 5 zasad dobrego przełożonego
* Case study na przykładach Państwa firm
* Wdrożenie Kaizen do organizacji – od czego zacząć

PROWADZĄCA

Aneta Wątor
Trener Kaizen i umiejętności miękkich, mówca motywacyjny. Na jej kursach i warsztatach uczestniczyło już ponad 1,5 tysiąca osób. Absolwentka studiów podyplomowych Kaizen na KAIZEN Institute Polska oraz Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Motywuje pracowników firm i korporacji do zwiększania efektywności metodą Kaizen. Jest autorką 3-miesięcznego Dziennika Celów Kaizen i 30-dniowego kursu wyznaczania celów metodą Kaizen online – narzędzi, które ułatwiają realizację celów.
Poza działalnością szkoleniową, stworzyła projekt „Kobieta w biznesie” www.kobietawbiznesie.pl, który pokochały przedsiębiorcze Polki. Ze współpracy z prowadzącą szkolenie skorzystały już takie firmy, jak: Sobiesław Zasada Automotive: Salon marki Mercedes, IdeaHub: placówka coworkingowa IdeaBanku, Gegenbauer Polska Facility Managment, Mart-Tom Sp. z .o, Grupa Goldenmark, Colway International Sp. z o.o, Mart Diamonds S.A., Mettalchemie Polska Sp. z o., Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl