Warszawa, 12 listopada 2018 r.

godz. 9.00 do 17.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja możliwości zastosowania metod scenariuszowych w budowie skutecznej strategii przedsiębiorstwa działającego w warunkach dużej zmienności otoczenia. Szkolenie ma na celu stymulowanie uczestników do strategicznego myślenia i świadomego obserwowania zmian zachodzących w różnych obszarach działalności jego przedsiębiorstwa. Umiejętności te pozwalają na wykorzystanie szans oraz ograniczanie zagrożeń rynkowych. Podczas jednodniowego spotkania uczestnicy otrzymają wiedzę umożliwiającą zbudowanie własnego scenariusza/y oraz umiejętności pozwalające na tłumaczenie ich na działania strategiczne.

W programie wydarzenia m.in.:
* przedstawienie najlepszych przykładów/praktyk wykorzystania scenariuszy i strategicznych inicjatyw przez europejskie firmy (firmy z sektora energetycznego, handlowego oraz startupy),
* praktyczne możliwości wykorzystania scenariuszy i ich znaczenie w budowaniu efektywnej strategii firmy,
* przedstawienie macierzy wpływów jako narzędzia pozwalającego skutecznie budować potencjalne scenariusze oraz kaskadować je do planów strategicznych przedsiębiorstwa.

ODBIORCY

Szkolenie jest kierowane do osób zajmujących się oceną/wdrażaniem planów strategicznych (prezesów, członków zarządów), osób zajmujących się przygotowaniem średnio i długookresowych planów strategicznych (doradców zarządów, doradców strategicznych oraz osób pracującej w departamentach ds. planowania (planowania strategicznego).

PROGRAM

Znaczenie scenariuszy w budowie średnio i długo okresowej strategii Naszej firmy
* Po co Twojej firmie metody scenariuszowe?
* Jak może skorzystać Twoja firma na ich wykorzystaniu w trakcie budowy strategii i oceny strategicznych projektów/inicjatyw?
Europa a polskie podwórko, czyli o identyfikacji mega trendów i ich znaczeniu dla Naszego biznesu
* Przegląd światowych mega trendów/kluczowych czynników wpływu (key drivers) –dyskusja na temat ich znaczenia dla różnych sfer aktywności naszej firmy i jej przyszłości
Siedem kroków „potrzebnych” w trakcie budowy scenariuszy
* Jak bez użycia „naukowców” zbudować własne scenariusze i powiązać je z budową strategii przedsiębiorstwa?
Warsztat I
* Typowanie kluczowych czynników wpływu dla wybranego przedsiębiorstwa
* Znaczenie kluczowych czynników wpływu dla naszego biznesu/tworzenia przyszłej wartości
* Kluczowe czynniki wpływu a ich konsekwencje dla naszego biznesu
Zastosowanie macierzy wpływów podczas tworzenia potencjalnych scenariuszy
Jak w przejrzysty i prosty sposób przedstawić potencjalne/prawdopodobne opisy przyszłości?
Warsztat II
* Budowa potencjalnych scenariuszy w obszarze  macierzy wpływów – wykorzystanie zdobytej wiedzy – Mam scenariusz i co dalej? – jakie elementy mogę wykorzystać w mojej firmie i planowaniu strategicznym
* Weryfikacja scenariuszy i badanie ich spójności
* Identyfikacja konsekwencji wynikających ze scenariuszy dla poszczególnych części biznesu
Prezentacja wyników i zakończenie szkolenia

PROWADZĄCY

Grzegorz Michalski

Doradca strategiczny/Asset Manager w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych. Od ponad 15 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z sektorem energetycznym w kraju i za granicą oraz prowadzi zajęcia dotyczące wykorzystania scenariuszy na podyplomowych studiach: „Funkcjonowanie Rynku Energii” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Szwecji i w Niemczech. Przez ostatnich osiem lat związany jest z niemieckim rynkiem energetycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących budowy i realizacji strategii, analizie finansowej, controllingu strategicznym i biznesowym oraz zagadnieniach związanych z zarządzaniem aktywami energetycznymi.
Brał udział w wielu międzynarodowych projektach (w Polsce, Niemczech, Szwecji i Finlandii) realizowanych w różnorodnych częściach łańcucha wartości dodanej w sektorze energetycznym, takich jak: wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej. Jest autorem m.in. publikacji na temat wykorzystania narzędzi strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem elektroenergetycznym („Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych”).

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 890 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe w firmie drukowanej, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 511 003 137
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl