Warszawa, 9 marca 2018 r.

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników zarządzającymi danymi osobowymi w przedsiębiorstwie do wchodzącego w 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego podwyższenia oraz ujednolicenia standardów ochrony danych osobowych (RODO).
Zmiany te nałożą na przedsiębiorstwa szereg nowych obowiązków, takich jak:
* wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa danych,
* informowanie organów nadzoru oraz samych zainteresowanych o wycieku danych,
* wprowadzenie „prawa do bycia zapomnianym”.

Uwaga: oferujemy również kompleksowe wdrożenie zasad RODO w Państwa organizacji.

Rozporządzenie wpłynie także na prawa pracownicze, kwestie ewidencji czasu pracy za pomocą biometrii lub kwestii monitoringu. Unia Europejska jest ponadto zainteresowana wprowadzeniem połączeń marketingowych z numerów poprzedzonych łatwo rozpoznawalnym prefiksem. Za niedostosowanie się do nowych przepisów Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie mógł nakładać kary w wysokości nawet kilka milionów euro.
Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie zdiagnozować potrzebę wprowadzenia niezbędnych procedur, które spełnią wymagane przez rozporządzenie standardy.

ODBIORCY

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli przedsiębiorstw oraz osób zarządzającymi danymi osobowymi w firmie. Wskazany może być udział prezesów, dyrektorów oraz pracowników działów HR, jak i działów zajmujących się pozyskaniem oraz zarządzaniem danych klientów.

PROGRAM

CZĘŚĆ I
Geneza zmian oraz podstawowe akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych
Przedstawienie nowych zasad przetwarzania danych osobowych (cz. 1)
CZĘŚĆ II
Przedstawienie nowych zasad przetwarzania danych osobowych (cz. 2)
Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w firmie
Inspektor ochrony danych osobowych – powołanie, zadania, odpowiedzialność
CZĘŚĆ III
Certyfikacja oraz wdrażanie kodeksów postępowań
Odpowiedzialność administratora danych osobowych
Postępowanie kontrolne oraz kary administracyjne
Dyskusja

PROWADZĄCY

Marcin Siemienkiewicz

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Jego specjalnością jest szeroko rozumiane prawo nowych technologii, w skład którego wchodzą takie dziedziny jak prawo ochrony danych osobowych, prawo w Internecie, a także prawo autorskie. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii organizowane przez Uniwersytet Gdański.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 490 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl