Warszawa, 10 września 2018 r.

godz. 10.00 do 16.00

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest wprowadzenie i zapoznanie z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych, które będą obowiązywały wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR).
Podczas szkolenia:
* wyjaśnimy podstawowe pojęcia w obszarze ochrony danych osobowych,
* wskażemy zadania wymagane do realizacji w celu osiągnięcia zgodności z RODO,
* zarekomendujemy role i odpowiedzialności w systemie ochrony danych osobowych w organizacji,
* przekażemy zakres kompetencji i niezbędnej wiedzy Inspektora Ochrony Danych oraz jego zadania w celu budowy efektywnego systemu ochrony danych osobowych.


ODBIORCY

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli przedsiębiorstw oraz osób zarządzającymi danymi osobowymi w firmie. Wskazany może być udział prezesów, dyrektorów oraz pracowników działów HR, jak i działów zajmujących się pozyskaniem oraz zarządzaniem danych klientów.

PROGRAM

PODSTAWOWE INFORMACJE O RODO
* cele RODO,
* porównanie obecnych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (UODO) z wymaganiami RODO,
* podstawowe definicje i terminy: m.in. dane osobowe, proces przetwarzania, procesor itp. wraz ze wskazaniem praktycznych przykładów.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
* przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych,
* obowiązki informacyjne,
* zgody,
* prawa osób, których dane są przetwarzane.
OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
* powołanie IOD: dla kogo jest obowiązkiem,
* zadania IOD: m.in. zgłaszanie naruszeń, monitorowanie zgodności z RODO,
* realizacja praw osób, których dane dotyczą,
* zarządzanie podmiotami przetwarzającymi dane osobowe,
* proces zarządzania naruszeniami.
DOBÓR ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ
* proces analizy ryzyka – praktyczne przykłady,
* postępowanie z procesami wysokiego ryzyka (DPIA – ocena skutków dla ochrony danych),
* przykłady zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i osobowych.
KONTROLE ORGANU NADZORCZEGO
* jak będą wyglądały,
* postępowanie po kontroli,
* kary finansowe i nie tylko,
* certyfikacja: czy warto o nią zabiegać.
WDROŻENIE RODO W ORGANIZACJI KROK PO KROKU
* etapy wdrożenia,
* jak przygotować dokumentację,
* niezbędne zasoby i kompetencje,
* jak wybrać firmę świadczącą outsourcing wdrożenia RODO – na co zwrócić uwagę.

PROWADZĄCY

Katarzyna Muszyńska

Data Protection Officer, ekspert ds. ochrony danych osobowych w LexDigital. Jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadziła zajęcia w zakresie zarządzania ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywała koordynując projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz analizy ryzyka w organizacjach sektora publicznego oraz biznesu.
W LexDigital odpowiada za projekty wdrożeń RODO oraz szkolenia z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji i analizy ryzyka oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych optymalizujących powyższe obszary.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 490 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe w formie drukowanej, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 511 003 137
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl