Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

Kolejny rok zmian w prawie pracy będzie idealną okazją do omówienia najnowszych zmian i podsumowania kluczowych nowelizacji z 2018 r. Stanie się to podczas warszawskiej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 r . Jego organizatorem jest Grupa Most Wanted! Sp. z o. o.

Kongres jest skierowany do specjalistów działów HR, kierowników kadr, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm.

Pierwszego dnia Kongresu poruszane będą takie zagadnienia, jak:
* Monitoring wizyjny i kontrola poczty elektronicznej pracownika w ryzach Kodeksu Pracy od 25 maja 2018 r.
* Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy
* Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców
* Nowe zasady dokonywania potrąceń komorniczych od 1 stycznia 2019 r.
* RODO w kadrach – możliwości i ograniczenia
* Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

Drugiego dnia odbędą się dwa warsztaty:
1) Poświęcony tematyce dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia do zwolnienia z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r.
2) Poświęcony tematyce planowania i rozliczania czasu pracy.

Szczegółowe informacje: http://kongresprawapracy.pl/konferencje/prawo-pracy-w-2019-r-warszawa-03-2019/o-konferencji-warszawa-2019/