Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy to wydarzenie dedykowane menedżerom HR i wykwalifikowanym pracownikom działów kadr. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy,
przy udziale ekspertów posiadających rozległą wiedzę na tematy związane z praktycznym zastosowaniem
prawa pracy. Pierwsza edycja miała miejsce w listopadzie 2011 r. i od tego czasu zorganizowano ponad
30 edycji Kongresu w największych miastach w Polsce. Odpowiedni dobór tematyki oraz uczestnictwo
ciekawych prelegentów przyciągają jednorazowo od 80 do 140 osób.

W programie wydarzeń m.in.:
* Zmiany zasad korzystania przez pracowników z ochrony przedemerytalnej od 1 października 2017 r.
* Planowana od 1 czerwca 2018 r. elektronizacja akt osobowych – czy przyniesie efekty?
* Największe problemy praktyczne ze stosowaniem minimalnego wynagrodzenia u zleceniobiorców oraz kontrole PIP w tym zakresie po 1 stycznia 2017 r.
* Zmiana przepisów prawa  w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 r. – więcej obowiązków dla pracodawców i praw dla pracowników.
* Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych – konieczność czy dalsze utrudnienia dla pracodawców?
* Obowiązek wydania świadectwa pracy z zachowaniem wymaganych procedur i terminów po nowelizacjach
w styczniu i czerwcu 2017 r., praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych oraz dalsze, planowane zmiany.
* Zmiany w nowelizacji przepisów o zatrudnieniu tymczasowym pracowników.

Najbliższe edycje Kongresu odbędą się:
* 19-20 października 2017 r.  w Warszawie,
* 16-17 listopada 2017 r. w Poznaniu.

Szczegółowe informacje: http://kongresprawapracy.pl