Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

Rok 2019 to kolejny rok zmian w prawie pracy. Idealną okazją do omówienia najnowszych oraz wybranych nowelizacji z 2018 roku będzie poznańska edycja Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, która odbędzie się już 23 i 24 maja. Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR, kierowników kadr, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm. Organizatorem wydarzenia jest Grupa Most Wanted.

W pierwszym dniu Kongresu poruszane będą następujące zagadnienia:
* Pracownicze Plany Kapitałowe wyzwaniem dla pracodawców – jak je założyć i prowadzić?
* Tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, przejmowanie klientów przez byłych pracowników oraz zakaz konkurencji w świetle najnowszych zmian oraz orzecznictwa sądów pracy
* Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – nowe obowiązki dla działu HR
* Planowane zmiany kodeksu pracy w związku z dostosowywaniem przepisów do RODO
* Telepraca jako sposób na obniżenie kosztów pracy i dostosowanie się do potrzeb pracowników
* Nowe przepisy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.
Na Kongresie głos zabiorą zaproszeni eksperci – praktycy: Paweł Ziółkowski, Michał Szuszczyński, Edyta Defańska-Czujko, Łukasz Kuczkowski, Monika Jurkiewicz i Paulina Filipczak-Zawadzka.

Drugiego dnia natomiast odbędą się dwa warsztaty:
* Pierwszy poświęcony tematyce dokumentacji pracowniczej od zatrudnienia do zwolnienia z uwzględnieniem RODO oraz zmian od 1.01.2019 r.
* Drugi poświęcony tematyce planowania i rozliczania czasu pracy również z uwzględnieniem zmian od stycznia br.

Szczegółowe informacje: www.kongresprawapracy.pl