Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Czym jest i jak się przejawia harmonia i równowaga w życiu?
* Jakie czynniki powodują jej zaburzenie?
* Czym jest wypalenie zawodowe i jak się manifestuje na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej?
* Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu u siebie i podwładnych?
* Czym jest efektywność i jak o nią dbać na co dzień?

ODBIORCY

Osoby na stanowiskach menedżerskich.

PROGRAM

Podczas szkolenia uczestnicy:
* określą swoją definicję harmonii i równowagi w życiu,
* poznają czynniki wpływające na jej zaburzenie,
* dowiedzą się czym jest stres, wypalenie zawodowe (najnowsze doniesienia, definicje),
* rozpoznają najważniejsze źródła stresu i jak nawykowo na nie reagują,
* określą i poznają własne mechanizmy radzenia sobie ze stresem,
* dowiedzą się o naturalnych mechanizmach antystresowych,
* poznają inne sposoby pracy ze stresem (techniki oddechowe, relaksacyjne, techniki pracy z ciałem),
* poznają metodę 6XS,
* poznają 24 kroki do szczęśliwego, świadomego życia.

METODYKA ZAJĘĆ

Warsztatowo-wykładowa z elementami ćwiczeń interaktywnych, dyskusji oraz samodzielnej pracy. Grupa 10-16 osobowa. Warsztat 1 dniowy.
Standardy, według których odbywa się szkolenie:
* udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom szkolenia,
* aktywna forma warsztatu oparta na doświadczeniu,
* wyposażenie uczestników szkolenia w konkretna wiedzę i doświadczenie,
* ocena efektywności szkolenia według Kirkpatricka,
* każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

PROWADZĄCA

Dana Brzuzan
Trener, doradca zawodowy i biznesowy. Konsultant do spraw millenialsów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, zarządzania, pracy doradczo-trenerskiej w tym 13 lat na stanowisku menedżerskim. W swojej pracy kieruje się podejściem holistycznym, proponując również doradztwo z zakresu radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w środowisku zawodowym. Interesuje się procesami zmiany w organizacji, zmiany zawodowej, oraz psychologią – inteligencją emocjonalną, psychologią zarządzania, psychologią grupy. Interesują ją również zagadnienia związane z tworzeniem przyjaznych miejsc pracy. Realizuje swoje pasje malarstwo, taniec, modę użytkową.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy wraz
z przekąskami w formie bufetu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl