Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

ODBIORCY

Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów.

PROGRAM

Procedura planowania budżetu uwzględniająca
Etapy procesu planowania i aktualizacji budżetu
Optymalizację wyników syntetycznych
Prognozy i analizy strategiczne
Planowanie poszczególnych pozycji budżetowych przez specjalistyczne działy
Budżetowanie zadaniowe
Opiniowanie i zatwierdzanie budżetu
Zasady aktualizacji budżetu w trakcie jego realizacji
Role i zadania pracowników z różnych działów w trakcie przygotowania budżetu
Zarządu
Controllerów
Dyrektorów pionów
Kierowników centrów odpowiedzialności
Kierowników centrów kosztów
Planowane budżetu z nastawieniem na optymalizację wyników
Audyt efektywności jako sposób identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji
Rola controllerów w procesach optymalizacyjnych
Zasady adaptacji systemu rachunkowości do wymogów optymalizacji
Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze praktyki controllingu
Prezentacja i omówienie wymogów jakie powinien spełniać budżet tworzony zgodnie z najlepszymi praktykami

PROWADZĄCY

Michał Chalastra
Uznany w Polsce ekspert z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i systemów optymalizacyjnych. Wieloletni konsultant wspomagający przedsiębiorstwa w praktycznych wdrożeniach controllingu. Redaktor oraz członek rady programowej czasopisma Controlling i Zarządzanie. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Autor kilkuset publikacji z zakresu rachunkowości i controllingu.

 

Link do naszych wydarzeń na Facebooku:
https://www.facebook.com/PlatformaWiedzy/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl