Nowa książka naszego eksperta już w sprzedaży!

We współczesnych organizacjach gospodarczych budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedstawia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć, inspirować i współpracować, a nie tylko konkurować.

Zawiera ona:
* identyfikację kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
* zakres rozbudowy ewidencji kosztów na potrzeby budżetowania,
* rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa,
* koszty niewykorzystanego potencjału przedsiębiorstwa i ich rozliczenie,
* integrację rachunku kosztów przedsiębiorstwa z budżetowaniem.

Książka zawiera liczne przykłady rozwiązań stosowanych w ewidencji, rozliczaniu i kalkulacji kosztów oraz rozbudowane, kompleksowe studia przypadków z różnych branż dotyczące dostosowania rachunku kosztów do budżetowania w przedsiębiorstwie. Mogą one stanowić inspirację do własnych indywidualnych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów, budżetowania i controllingu przedsiębiorstwa.

Autor w nowatorski sposób przedstawia możliwości wykorzystania rachunku kosztów do budżetowania i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dr Michał Chalastra

Ekspert w dziedzinie controllingu, budżetowania i rachunkowości zarządczej. Autor licznych rozwiązań wdrożeniowych w zakresie controllingu. Ponad 25 lat doświadczeń w różnych branżach. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redakcji czasopisma Controlling i Zarządzanie. Opublikował wiele artykułów specjalistycznych z zakresu rachunkowości i controllingu w Polsce i zagranicą.

Szczegółowe informacje: www.e-marina.eu