Ponad 100 osób wzięło udział w ogólnopolskim seminarium „Narzędzia Business Intelligence w działalności gospodarczej”. Wydarzenie to odbyło się 12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego celem było przedstawienie korzyści wynikających ze stosowania narzędzi Business Intelligence w prognozowaniu działalności gospodarczej, analityce i raportowaniu wyników.

Seminarium to doskonała platforma wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy ludźmi nauki i praktyki gospodarczej. To również okazja do merytorycznej dyskusji na temat nowoczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

W ramach pierwszej sesji dyskusja toczyła się wokół systemów Business Intelligence jako elementów gospodarki cyfrowej, determinantów ich rozwoju, wynikających z ich stosowania możliwości, barier, zagrożeń dla organizacji. Poruszane były następujące zagadeniania:
* Gospodarka cyfrowa – nowa jakość czy kolejny buzzword?
* Business Intelligence: od przetwarzania danych do wiedzy,
* Big Data – ewolucja Business Intelligence czy innowacja przełomowa w zarządzaniu,
* Self-Service Business Intelligence w MŚP – możliwości, bariery, zagrożenia.

Sesja druga była poświęcona roli systemów Business Intelligence w tworzeniu informacji zarządczej. W jej trakcie zostały zaprezentowane i skomentowane rozwiązania BI wykorzystywane w praktyce gospodarczej. Pokazywane były doświadczenia z wdrożeń koncepcji BI w organizacji oraz kluczowe czynniki sukcesu, w tym m.in.:
* System dziennego planowania sprzedaży,
* BusinessForecast – zautomatyzowane narzędzie tworzenia prognoz biznesowych,
* narzędzia i platformy Open Source Business Intelligence.
Wskazywano również na istotność wykorzystywania standardów IBCS w projektowaniu raportów z systemów BI i prezentacjach dla zarządu.

           

W sesji trzeciej zostało zaprezentowane wykorzystanie Qlik Sense jako narzędzia Business Intelligence na przykładzie danych z transportu drogowego.

Swoimi doświadczeniami i wiedzą podzielili się m.in. przedstawiciele: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Neuca S.A, Poczta Polska S.A., Hogart Business Intelligence Sp. z o.o., BI Smart Sp. z o.o., Controlling Partner Sp. z o.o.

           

Przewodniczącą Rady Programowej była prof. Marlena Ciechan-Kujawa – kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami seminarium były następujące instytucje: Katedra Rachunkowości Zarządczej oraz Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Klub Controllera WNEiZ UMK oraz BI SMART Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV, partnerem organizacyjnym Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o., zaś patronem medialnym magazyn Controling i Zarządzanie.

Szczegółowe informacje: https://www.econ.umk.pl/nauka/konferencje-i-seminaria/bi/