Warszawa, 12-13 listopada 2018 r.
1. dzień  – godz. 10.30 do 17.30
2. dzień – godz. 8.00 do 15.00

CEL I ZAKRES

Głównym celem szkolenia jest wykazanie, że „bazy danych”, SQL, analiza danych rozproszonych, hurtownia danych są… (!)… blisko – na wyciągnięcie ręki – bardzo niewielkim kosztem i że tym kosztem są wyłącznie umiejętności użytkownika. Na szkoleniu zrealizujemy wszystkie elementy procesu stworzenia własnej bazy danych dla celów analitycznych (hurtowni danych). Nie jest wstępnie wymagana jakakolwiek wiedza o bazach danych.

ODBIORCY

Analitycy (ogólnie), analitycy danych biznesowych (w szczególności), controllerzy, kadra menedżerska
– wszyscy, dla których praca z dużo ilością danych jest codziennością.

PROGRAM

EXCEL JEST BAZĄ DANYCH I CO Z TEGO WYNIKA
* MS Query – graficzny, darmowy edytor zapytań SQL.
* Podstawy pracy w edytorze graficznym SQL – wybieranie, sortowanie, kryteria, grupy, własne formuły,
ciekawe funkcje.
* Podstawowe reguły, historia SQL, ograniczenia (a właściwie ich brak),
* …a, przy okazji: architektura klient-serwer i dlaczego nie warto odkrywać rzeczy wymyślonych 30 lat temu.
RELACJA W BAZIE DANYCH
* Teoria relacyjnej bazy danych – przyjaźnie! Zrozumiesz dra Codda (poszukaj w Wikipedii, kto to i jego zasady normalizacji danych). Dowiesz się, dlaczego informatycy strzegą danych przed analitykami i dlaczego współpraca z nimi bywa „trudna”. Mają powody, a Ty je poznasz i zrozumiesz. Będzie łatwiej.
* Relacje w praktyce – od prostego słownika do „szerokiej tabeli” – danych z wielu tabel, z jasno określonym celem – analiza danych w tabeli przestawnej.
* Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia,
* …a, przy okazji: nieznane opcje tabeli przestawnej – własne grupowanie danych, własne formuły obliczeniowe, ciekawostki
SQL – KROK PO KROKU
* Struktura zdania SQL – krok po kroku – po kolei wszystkie klauzule DQL (Data Querying Language): SELECT, ORDER BY, WHERE, GROUP BY, HAVING, FROM (kolejność: od… najprostszej).
* Inne: zapytania zagnieżdżone, UNION, JOIN, INTO oraz INTO IN [Zewnętrzna baza danych],
* …a, przy okazji: REGEX-y.
WŁASNA BAZA DANYCH DLA CELÓW ANALITYCZNYCH
* Tworzenie tabel, kasowanie, modyfikacja, typy danych.
* Wpisywanie danych – ręczne i automatyczne (importy z różnych źródeł, w tym excelowych i nieexcelowych). Eksporty danych.
* Dodawanie pól – tworzenie nowych atrybutów dla zaimportowanych danych.
* Atrybutowanie danych zupełnie „po naszemu”, bez ograniczeń ilościowych (nie będziesz już 20-krotnie zagnieżdżał funkcji JEŻELI), bezbłędnie, szybko (nie potrzeba tysięcy funkcji, żeby wyłuskać pierwsze 3 znaki
z konta). Z naszych słowników, z obcych słowników, według naszych reguł lub widzimisię szefa,
* … a, przy okazji: automatyzacja – to wszystko można zrobić w kilka sekund.

PROWADZĄCY

Wojciech Gardziński

Trener i szkoleniowiec, wieloletni praktyk controllingu. Zrealizował ponad 100 wdrożeń własnych narzędzi controllingowych AFIN.NET i AfinScript (wybrani klienci: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, PKP Energetyka, PGE Elektrownia Opole, Ronal Polska). Jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów o MS Excel i bazach danych w zastosowaniach controllingowych, a także współautorem koncepcji SOA (Spreadsheet Oriented Architecture). Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu Excel, VBA, Access, SQL. Jest współautorem
oraz wykładowcą programu Studiów Podyplomowych „Excel w Controllingu dla Zaawansowanych” prowadzonych od 2012 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 1190 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe w firmie drukowanej, wydanie certyfikatu uczestnictwa, całodzienny serwis kawowy, lunch.
W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Osobom zainteresowanym szkoleniem prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie.
Uwaga! Uczestnicy szkolenia pracują na własnych komputerach.

MIEJSCE

Centrum Szkoleniowe Żoliborz
Warszawa, Pl. Inwalidów 10

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA

Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze:
http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 511 003 137
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl