Szkolenie in company (dedykowane)

CEL I ZAKRES

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat pracy z celem – wyznaczania, planowania i realizacji oraz przeciwdziałania powstawaniu stresu na każdym etapie pracy z celem. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
* Jak formułować cele?
* Jakie cechy powinien mieć dobrze postawiony cel?
* Jak je planować?
* Jak skutecznie je realizować?
* Jak świadomie pracować z celem?
* Jakich błędów nie należy popełniać podczas pracy z celem?
* Jak przeciwdziałać powstawaniu stresu podczas realizacji celów?
* Jak zadbać o równowagę między życiem osobistym a zawodowym?

ODBIORCY

Osoby na stanowiskach menedżerskich.

PROGRAM

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:
* koncepcja SMART podstawowa i rozszerzona,
* metoda – 6XS,
* naturalne mechanizmy antystresowe,
* 24 kroki do szczęśliwego, świadomego życia.

METODYKA ZAJĘĆ

Warsztatowo/szkoleniowa z elementami ćwiczeń interaktywnych, dyskusji oraz samodzielnej pracy. Grupa 10–16 osobowa. Warsztat 1 dniowy. Standardy, według których odbywa się szkolenie:
* udzielanie informacji zwrotnej uczestnikom szkolenia,
* aktywna forma warsztatu oparta na doświadczeniu,
* wyposażenie uczestników warsztatu w konkretną wiedzę i doświadczenie,
* ocena efektywności szkolenia według Kirkpatricka,
* każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dyplom ukończenia szkolenia.

PROWADZĄCA

Dana Brzuzan
Trener, doradca zawodowy i biznesowy. Konsultant do spraw millenialsów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, zarządzania, pracy doradczo-trenerskiej w tym 13 lat na stanowisku menedżerskim. W swojej pracy kieruje się podejściem holistycznym, proponując również doradztwo z zakresu radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w środowisku zawodowym. Interesuje się procesami zmiany w organizacji, zmiany zawodowej, oraz psychologią – inteligencją emocjonalną, psychologią zarządzania, psychologią grupy. Interesują ją również zagadnienia związane z tworzeniem przyjaznych miejsc pracy. Realizuje swoje pasje malarstwo, taniec, modę użytkową.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 850 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy wraz z przekąskami w formie bufetu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/

tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl