W kolejnym sezonie prac controllerów w ramach ICV, wymieniamy się doświadczeniami w tematach, które w poszczególnych regionach wybrano jako najbardziej aktualne, ważne i potrzebne w codziennej pracy:
· Modern Value Management and Reporting, ICV Toruń/Bydgoszcz, 2-3 listopada 2017 r.
· Pricing i strategie cenowe , ICV Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej o jesiennych spotkaniach:
https://controllingpartnerpl.wordpress.com/icv/spotkania-regionalne-jesien-2017/