Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

Roczne sprawozdanie finansowe za 2018  rok według krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych.

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów.

W dniach 25 -26.10.2018  r. firma szkoleniowo-doradcza BDO zorganizuje „X Forum Rachunkowości i Podatków”. Udział w tym wydarzeniu jest znakomitą okazją, by poznać zmiany w regulacjach zarówno rachunkowych, jak i podatkowych, które obowiązują w 2018 roku  oraz  zaczną obowiązywać od 2019 i zastosować je w firmowej praktyce. Istotnie zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. W trakcie Forum wybitni eksperci omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Podczas spotkania prelegenci pokażą jaki wpływ mają na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości oraz KSR, raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe. W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie nowych standardów dotyczących  rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz rachunkowości zabezpieczeń w PSR i MSSF9. To tym zagadnieniom organizatorzy chcą poświęcić szczególnie dużo miejsca w pierwszym dniu konferencji.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie przepisom podatkowym dotyczącym m.in. rozliczeniu VAT 2018, omówieniu najbardziej ryzykownych transakcji. Ponadto będzie poruszany temat  należytej  staranności  – jak zachować prawo do odliczenia VAT i stawkę 0 %.

Zaproszeni eksperci wskażą także najistotniejsze planowane zmiany w CIT i PIT dotyczące dokumentacji TP oraz  wybrane zagadnienia związane ze świadczeniami dla pracowników w przychodach pracownika  i kosztach pracodawcy. Powiedzą jakie pułapki czekają na podatników oraz jakie występują świadczeniana linii pracodawca-pracownik.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum – po merytorycznej dyskusji – organizatorzy zapraszają na spektakl do teatru.

Informacje i zgłoszenia: http://www.szkolenia-bdo.pl/konferencje