Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

Bezustannie zachodzące w otoczeniu organizacji zmiany wymagają od przedsiębiorstw wykraczania poza standardowe ramy funkcjonowania i podejmowania działań nieszablonowych, o niejednokrotnie unikatowym charakterze, nastawionym na uzyskanie konkretnego celu. Działania te skupione są najczęściej wokół zarządzania projektami, od lat stanowiącego jeden z najprężniej rozwijających się działów teorii zarządzania. Zarządzanie projektami, w zależności od branży, w której działa organizacja, posługuje się różnego typu metodykami  – począwszy od klasycznych metod waterfallowych, poprzez coraz popularniejsze metodyki zwinne, aż po raczkujące rozwiązania hybrydowe.

Niezależnie jednak od wybranej metodyki, wszyscy kierownicy projektu na koniec każdego miesiąca zmierzyć muszą się z zagadnieniem niejednokrotnie dla nich najtrudniejszym, a mianowicie – kwestią finansów i controllingu. Projekty, ze swojej natury zmienne w kontekście czasu trwania i zakresu prac wymagają od project managerów ciągłej, szczegółowej analizy budżetu, który – jak pokazuje doświadczenie – kontrolować jest najtrudniej. W tej sytuacji kierownicy nierzadko zwracają się o pomoc w stronę działu controllingu, który zadaniem jest zapanowanie nad wymykający się z wcześniej ustalonych ram, finansami.

Przyglądając się prędkości zmian zachodzącym w otaczającej rzeczywistości oraz aktualnym tendencjom w biznesie można  stwierdzić, że wkrótce zarządzanie projektami wyprze standardowe procesy zarządzania. W tym efekcie od pracowników nowoczesnych organizacji będzie oczekiwać się znajomości specyfiki zarządzania projektami oraz umiejętności dopasowania się do niej. Dotyczy to również – a może przede wszystkim – pracowników działu controllingu i finansów, którzy ze względu na wysoką wartość projektów coraz ściślej pracować będą z kierownikami projektów. Z tego względu już dziś warto zaznajomić się zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania projektami. Dobrym na to sposobem jest udział w największej w Polsce międzynarodowej konferencji w branży zarządzania projektami a mianowicie – XIII Międzynarodowym Kongresie PMI PC, który w terminie 26-28 listopada 2018 r. odbędzie się w Warszawie.

XIII Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter w myśl hasła przewodniego „Make the Difference” będzie okazją do wysłuchania wybitnych i uznanych na całym świecie praktyków zarządzania projektami i biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami  dotyczącymi nowego spojrzenia na wyzwania w dziedzinie przywództwa w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu oraz opowiedzą o najnowszych trendach, które będą kształtować globalną gospodarkę w najbliższych latach.

       

Prelekcje podzielone zostały na dwie ścieżki tematyczne:

THE ENLIGHTENED LEADER – tematyka prelekcji  skupia się będzie wokół kompetencji i umiejętności skutecznego lidera zespołu. W zakresie tego panelu będzie także poruszone zagadnienie znaczenia inteligencji emocjonalnej  w przywództwie w obliczu dynamicznych zmian zachodzących w dziedzinie zarządzania projektami i środowiskach biznesowych.

BE A GAME CHANGER – w ramach tej ścieżki prelegenci opowiedzą o tym jak ważna jest rola kobiet w zarządzaniu projektami oraz trendach zmieniających reguły biznesowej gry – sztucznej inteligencji czy Deep Learning, a także poruszą temat wykorzystania hybrydowych metodyk zarządzania projektami  łączących zarządzanie zwinne i tradycyjne.

Poza prelekcjami uczestnicy będą mogli wziąć udział w specjalnych tematycznych sesjach moderowanych, które będą doskonałą okazją do poszerzenia swojego networku – czyli kręgu znajomości oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. W zacieśnianiu istniejących oraz budowaniu nowych relacji biznesowych pomoże uroczysta wieczorna Gala zaplanowana po pierwszym dniu Kongresu. Trzeci dzień organizatorzy zarezerwowali na warsztaty, które poprowadzą znamienici eksperci z całego świata (również z Polski). Tematyka warsztatów, jak co roku, będzie zróżnicowana. Coś dla siebie znajdą w niej i managerowie chcący poszerzyć swój wachlarz techniczno – narzędziowy, i tacy, którzy chcą szlifować swoje kompetencje miękkie. To również tu specjaliści z zakresu finansów będa mogli poszerzyć swoje umiejetności w zakresie kontroli budżetu projektów.

XIII Międzynarodowy Kongres PMI PC to wydarzenie nieszablonowe, które skupia najwybitniejszych specjalistów z branży zarządzania projektami i pozwala na szeroko aspektowe poznanie tego zagadnienia. Tegoroczna edycja Kongresu zapowiada się szczególnie ponieważ będzie zwieńczeniem obchodów 15-lecia Organizacji PMI w Polsce.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie do rejestracji poprzez formularz zamieszczony na stronie www.congress.pmi.org.pl w zakładce „Rejestracja”.

Czytelnicy magazynu „Controlling i Zarządzanie” mogą liczyć na dedykowane zniżki. Pięć pierwszych osób, które napiszą do nas na adres participants@pmi.org.pl i podczas rejestracji podadzą kod: congress2018_partnership1 otrzyma atrakcyjny rabat na cenę biletu.