17Podzielona płatność VAT, odwrotne obciążenie, sankcje z ustawy VAT, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia VAT, leasing i kontakty menedżerskie

Warszawa, 11 grudnia  2017 r.

CEL I ZAKRES

2018 r. przyniesie wiele nowych regulacji w prawie podatkowym, które będą dotyczyły przede wszystkim podatku od towarów i usług. W 2017 r. obserwowaliśmy ponadto wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do tematyki podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala również inaczej spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Planowane jest wprowadzenie rewolucyjnej zasady podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje, a także wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik, by zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe, gdy nieświadomie zostanie uwikłany
w przestępstwo podatkowe w VAT.

Niedawne zmiany przepisach spowodowały też konieczność rozliczania VAT przez nabywcę na zasadzie zwrotnego obciążenia, daleko idące zmiany w tym zakresie dotyczą usług budowlanych.

Pokażemy zatem kompleksowo tematykę nadchodzących zmian w przepisach oraz praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie plany ma Ministerstwo Finansów w zakresie zmian VAT w 2018 r. Omówione zostaną również wprowadzone
w 2017 r. zmiany i ich praktyczne zastosowanie.

ODBIORCY

* właściciele firm
* główni księgowi
* dyrektorzy finansowi
* osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse
* controllerzy finansowi
* pracownicy działów księgowych i finansowych
* skarbnicy

PROGRAM

Podzielona płatność w VAT
* projekt ustawy, stan prac,
* planowane modele i ich działanie,
* wpływ na płynność przedsiębiorstw,
* ryzyka dla przedsiębiorców,
* konto VAT,
* zachęty podatkowe,
* problemy praktyczne.

2. Nowe regulacje w zakresie odwrotnego obciążenia
* istota odwrotnego obciążenia,
* kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
* katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
* odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą,
* wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
* regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
* faktury i deklaracje,
* problemy praktyczne.

3. Sankcje w ustawie w 2017 r.
* dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
* sankcja 30%, 20% i 100%,
* orzecznictwo sądowe w tej materii,
* postępowanie dotyczące korekt deklaracji w nowym stanie prawnym.

4. Odliczenie VAT
* kiedy VAT podlega odliczeniu,
* moment odliczenia,
* faktury i kwestie formalne,
* związek z czynnościami opodatkowanymi,
* współczynnik i prewspółczynnik,
* alokacja bezpośrednia zakupów.
5. Zmiany wynikające z orzecznictwa
* orzecznictwo dotyczące leasingu – traktowanie w VAT,
* zmiany dotyczące zwolnienia z VAT usług odrębnych i niezbędnych do wyświadczenia usług ubezpieczeniowych oraz usług finansowych, zasady zwolnienia z VAT usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych po nowelizacji, zwolnienie z opodatkowania usług ściśle związanych z usługami finansowymi oraz ubezpieczeniowymi,
* nowa interpretacja ogólna MF – kontrakty menedżerskie, umowy z zarządem, umowy ze specjalistami np. IT, samozatrudnienie a VAT.

6. Przepisy dotyczące wyłudzeń w VAT – reperkusje dla zwykłych podatników
* zwroty VAT,
* biała lista podatników,
* należyta staranność w VAT – co to oznacza, jak daleko sprawdzać kontrahenta,
* Krajowa Administracja Skarbowa,
* puste faktury i orzecznictwo sądowe,
* proponowane przez Komisję UE.

 

PROWADZĄCA

Joanna Rudzka

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, właścicielka Kancelarii Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów, jak i doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie
w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa, Finanse Publiczne) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert
w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.
Jest cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Posiada wieloletnie  doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych. Prowadzona przez nią kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

CENA

Cena szkolenia za 1 osobę: 690 zł + 23% VAT
Cena obejmuje: zajęcia, materiały szkoleniowe, całodzienny serwis kawowy, lunch.

CZAS I MIEJSCE

Warszawa, 11 grudnia 2017 r., godz. 10.00 – 16.30

Link do relacji z naszych wydarzeń na Facebooku:
https://www.facebook.com/PlatformaWiedzy/

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Stanisław Woźniak

Redaktor Naczelny Magazynu Controlling i Zarządzanie
Dyrektor Sprzedaży
Szkolenia biznesowe: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/szkolenia-i-konferencje/
Usługi doradcze: http://controlling-zarzadzanie.pl/category/konsultanci-i-doradcy/
tel. (+48) 730 013 448
e-mail: stanislaw.wozniak@controlling-zarzadzanie.pl