Baza wiedzy i praktycznych narzędzi

Dostęp elektroniczny do Magazynu:
https://controllingzarzadzanie.embuk.eu/

 

Magazyn „Controlling i Zarządzanie” to fachowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, kierowane do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej. Czytają go przede wszystkim: członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, analitycy finansowi, controllerzy finansowi, doradcy biznesowi i konsultanci
z firm doradczych.

 

Korzyści dla Twojej organizacji

Czasopismo pokazuje praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Przygotowaniem publikacji (artykułów, porad, wywiadów, felietonów) zajmują się doświadczeni praktycy w zakresie finansów i zarządzania, konsultanci z firm doradczych, ale też największe krajowe
i zagraniczne autorytety w tych dziedzinach.
Przygotowana przez nas profesjonalna baza wiedzy i praktycznych narzędzi sprawi, że:
* podejmiesz najlepsze decyzje biznesowe,
* staniesz się pełnoprawnym partnerem dla zarządu i kadry menedżerskiej,
* prawidłowo ocenisz zyskowność przedsięwzięć podejmowanych w Twojej organizacji,
* zbudujesz efektywny system informacji zarządczej,
* właściwie ulokujesz zasoby przedsiębiorstwa, a także zoptymalizujesz nieefektywne procesy.
Każdy kolejny numer magazynu jest przygotowywany na podstawie konkretnych problemów i pytań napływających od Czytelników!