O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Krystyny Jandy
Pomiędzy sztuką a zarządzaniem – dylematy menedżera teatralnego
Wieści z rynku
Efektywne zarządzanie w grupie Impel
Szefowa finansów firmy Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych została Dyrektorem
Finansowym Roku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Marta Celej
Wdrażamy zintegrowany system informatyczny
Justyna Kałużna
Mierzyć trudno mierzalne…
Jak dobrać KPI do celów w perspektywie „wiedzy i rozwoju” Strategicznej Karty Wyników?

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Tomasz Chruściński
Poedukacyjna luka kompetencyjna

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Mariusz Sumiński
Uzgodnienie sald bilansowych w procesie zamknięcia miesiąca

RAPORTOWANIE
Roman Kotapski
Zakres sprawozdania z działalności sieci handlowej dla zarządu

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Michał Furgoł
Jak wypracować i podzielić się nowym zyskiem z dostawcą,
czyli świeże spojrzenie na łańcuch wartości
Grzegorz Lew
Optymalizacja kosztów klienta w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE
Beata Pruszczyńska
Wartości organizacji – narzędzie kształtowania oczekiwanych postaw i zachowań
Katarzyna Romanowicz
Organizacja pracy własnej za pomocą metody Getting ThingsDone©,
czyli dlaczego metody zarządzania czasem najlepiej sprawdzają się w ojczyznach swoich autorów

ZASOBY LUDZKIE
Bartosz Gayer
Siła własnej marki, czyli jesienne rozważania o rozwoju controllera

INWESTYCJE
Grzegorz Zontek
Modele oceny opłacalności projektów inwestycyjnych o charakterze IT

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Maciej Kędracki
Narzędzia controllingowe nie tylko dla controllerów
Przykłady wykorzystania w firmach dystrybucyjnych

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
Niszczycielska a mobilizująca moc stresu