O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Bartosza Ruska
Przywództwo 360° w przedsiębiorstwie
Coraz lepiej kandydatom, coraz gorzej pracodawcom
Menedżerowie preferują zintegrowany styl zarządzania, a firmy produkcyjne korzystają z pomysłów własnych pracowników
MSP potrzebują nowych technologii – nowy globalny raport
Wieści z rynku

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Michał Chalastra
Wielowymiarowy i wielopoziomowy rachunek marżowy
Bartosz Gayer
Controller jako partner biznesowy sprzedaży i marketingu Na czym warto się skupić, by nie być party killerem, lecz doradcą

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Bartłomiej Iwanowicz
Audyt 4.0: jaka przyszłość czeka audyt?
Jakub Młyński
Metody wyceny środków trwałych według MSSF

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI
Grzegorz Lew
Budżetować czy nie budżetować – oto jest pytanie

ZASOBY LUDZKIE
Sylwia Branczewska
Bo lubię mojego szefa
Joanna Stolarek, Aleksander Dyl
Programy motywacyjne instrumentem zarządzania firmą

ZARZĄDZANIE
Sebastian Matyniak
Organizacja zorientowana na rozwój i doskonalenie, czyli Lean Management w praktyce

INNOWACJE – NOWE PRODUKTY
Janusz Nesterak, Przemysław Radziszewski
Eyetracking skutecznym rozwiązaniem na drodze usprawniania systemu informatycznego

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Bartłomiej Szymaniak
Kształt ma znaczenie
Zdzisław Kes
Budowa kokpitów menedżerskich w Excelu

PRZY KAWIE…
Andrea Smolarz
Biznes na drzewach i w skałach