O TYM SIĘ MÓWI
Pięć pytań do… Miłosza Piontka
Controlling w szpitalu…
Jakie narzędzia controllingowe wdrażać i kogo w nie angażować?
Wieści z rynku

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
Maciej Knasiński
Controlling w POL-EKO-APARATURA… wczoraj, dziś i jutro
Izabela Jakubiec
Jak postępować, by zmniejszyć ryzyko kapitałochłonnej inwestycji?
Audit projektu – jego rola i znaczenie

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Marta Celej
ZOZ jako nowoczesne przedsiębiorstwo…
czyli parę słów o controllingu w ochronie zdrowia
Agnieszka Mrozowska
Efektywny controlling drogą do trafnych decyzji
Monituj, działaj, zapobiegaj i zarabiaj…

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Piotr Rybicki
Jak analizować amortyzację?
Rafał Sosnowski
Wycena aktywów w sprawozdaniu finansowym spółki w likwidacji

ANALIZY FINANSOWE
Tomasz Graczykowski
W pogoni za rentownością

RAPORTOWANIE
Michał Chalastra
Rozliczenia międzyokresowe w rachunku kosztów cyklu życia produktu

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Marcin Pielaszek
Kalkulacja i zarządzanie niewykorzystanym potencjałem w podmiotach leczniczych
Roman Kotapski
Koszty utrzymania i eksploatacji bloku operacyjnego w szpitalu
a koszty operacji pacjenta

ZARZĄDZANIE
Marek Gmerski
Dobór kierownika projektu – artyści i technokraci

INWESTYCJE
Maciej Skudlik
Niestandardowe ryzyka inwestycyjne w sporcie

WSPARCIE TECHNOLOGICZNE
Witold Kotarba
Jak pozyskać dobre dane do analiz?

PRZY KAWIE…
Ewa Anna Swat
NARCYZ… w fotelu prezesa