Patronat medialny magazynu Controlling i Zarządzanie!

W dniach 16-18 października 2019 r. już po raz 9. przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych, kluczowych instytucji kultury i świata nauki. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w 12 ścieżkach tematycznych rozwinie hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS, jak co roku odbędzie się w stolicy Górnego Śląska – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwający trzy dni EKMŚP to okazja do spotkania ekspertów, przedstawicieli władz i doświadczonych przedsiębiorców. Organizatorzy planują wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, strefę eksperta i networkingu. Program dyskusji będzie podporządkowany dwunastu ścieżkom tematycznym podczas których eksperci z całego świata zaprezentują szereg rozwiązań nie tylko dla sektora MŚP. Warto skorzystać z doświadczenia innych, poznać sposoby na rozwój i nowe tendencje na rynku biznesowym.

Zgodnie z dominującymi w 2019 roku trendami w zarządzaniu i biznesie pośród tematów tegorocznego Kongresu pojawiły się w szerszej skali zagadnienia związane z HR w przedsiębiorstwie oraz start-upami. Na rynku pracy pojawili się millenalsi, pracownicy z tzw. pokolenia Y. Urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku aktywnie korzystają z mediów i technologii cyfrowych. Charakteryzuje ich większa brawura, otwartość na nowe wyzwania. Ich obecność jest dla przedsiębiorców motywacją do przeprowadzania innowacji cyfrowych, a także zarządzania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju w trosce o planetę. Stąd też kolejna, nowa ścieżka – Think Eco!

Wątki ekologiczne przenikają do niemalże wszystkich przestrzeni biznesowych – od rynku edukacji, przez zarządzanie, pracowników i HR, po sprawy miejskie, samorządowe, a nawet marketingowe. Bardziej świadome, ekologiczne spojrzenie na świat to już nie moda, to dobry trend, a nawet konieczność.

Kongresowi towarzyszą Targi Biznes Expo oraz skierowany do samorządów terytorialnych ogólnopolski program Samorząd Wspiera MŚP. Zadaniem projektu jest wyłonienie i promocja tych, którzy stwarzają dogodne warunki prowadzenia działalności przedsiębiorcom sektora MŚP. Podczas Kongresu odbędzie się gala finałowa i wręczenie wyróżnień zwycięzcom. Na tegorocznym EKMŚP nastąpi też, połączone z otwarciem wystawy, ogłoszenie wyników konkursu Śląska Rzecz 2019. Konkurs promuje dobre wzornictwo i design z woj. śląskiego i opolskiego. Organizatorem jest Zamek Cieszyn.

Pośród wydarzeń towarzyszących znalazła się także SoDA Conference #1 – Katowice.

Wydarzenie, w trakcie którego poruszony zostanie szereg tematów istotnych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej firm z branży rozwoju oprogramowania. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze sprzedażą, marketingiem, HR, finansami, prawem i administracją. Odbędą się także: spotkanie członkowskie Regionalnej Izby Gospodarczej, Forum Akademicko – Gospodarcze oraz spotkanie Członków Rad Uczelnianych, Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości.

 

Ścieżki tematyczne 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

1) Start up your business

Prezentacja możliwości jakie daje współpraca międzynarodowa w kontekście wdrażania planów biznesowych w projektach typu start-up. Tematem dominującym będzie międzynarodowa współpraca młodych przedsiębiorców w ramach Unii Europejskiej, a także w przestrzeni między UE i innymi częściami świata np. Ameryką Południową. Jedno z wydarzeń poświęcone będzie tematyce budowania młodych spółek technologicznych (startupów) o potencjale globalnym np. w zakresie medycyny. Współorganizatorem jest Europejska Konfederacja Młodych Przedsiębiorców YES for Europe z siedzibą w Brukseli.

2) Rynek pracy i edukacja

Tematyka rozmów panelowych będzie obejmować wszystkie etapy kariery począwszy od przygotowania do aktywności zawodowej. Nie zabraknie nawiązań do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego – diagnozy systemu w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, a także podpowiedzi z rynku międzynarodowego. Ważnym wątkiem będzie zmiana pokoleniowa na rynku pracy.

3) HR w przedsiębiorstwie

Benefity pozapłacowe, modele zatrudniania zakładające wykorzystanie pełnego potencjału pracowników i szkolenia specjalistycznie podnoszące kwalifikacje to wątki, które zostaną rozwinięte podczas ścieżki HR. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z wyrównywaniem szans oraz maksymalnym wykorzystaniem potencjału osób o ograniczonej aktywności zawodowej. Nie zabraknie także analizy aktualnych trendów migracyjnych w Europie i na świecie, ich przyczyn i konsekwencji. Ekonomiczny, kulturowy, religijny i polityczny wpływ migracji na społeczeństwo jest mocno odczuwalny.

4) Finansowanie MŚP

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje równie chętnie jak wielkie korporacje. I w tym przypadku skala zmiany oraz sprawność jej przeprowadzenia może być szybsza, skuteczniejsza. Polski rynek finansowy zostanie przedstawiony w kontekście globalnych trendów. Ponadto podczas warsztatów będzie można zdobyć wiedzę dotycząca obsługi, pozyskiwania i rozliczania Funduszy Norweskich dla Firm.

5) Zarządzanie i rozwój

Z bardzo bogatej tematyki dotyczącej zarządzania i rozwoju na 9. KMŚP rozwinięte zostaną wątki koncentrujące się na synergii współpracy biznesu, nauki i samorządu w kontekście międzynarodowym (Polska, Czechy, Słowacja), możliwościach jakie daje zastosowanie nowych technologii. Ważnym punktem programu będzie spotkanie warsztatowe i dyskusja z praktykami pod hasłem Management 3.0.

6) Cyfrowe przedsiębiorstwo

Dobrze przeprowadzona cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa poprawia efektywność sprzedaży, produkcji, usługi. Zaproszeni na Kongres eksperci podpowiedzą, w jaki sposób właściwie zdefiniować cyfrowe potrzeby firmy, w których obszarach można zastosować usprawnienia. Ważnym blokiem tematycznym będą także kierunki rozwoju rynku pracy w erze automatyzacji i robotyzacji.

7) Państwo i prawo

Przedsiębiorcy poznają szereg zagadnień związanych z kodeksem pracy, polityką fiskalną państwa, zmianami w prawie spółek, firmami rodzinnymi, a także przypadkami spornymi, mediacjami. W ramach ścieżki odbędzie się także Posiedzenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

8) Pasja i biznes

Podczas paneli dyskusyjnych zaprezentowanych zostanie wiele podpowiedzi, case studies i dobrych rad na temat tego, jak przekuć pasje w biznes? Gdzie szukać, jak uzyskać dofinansowanie dla swojej działalności w ramach przemysłu kreatywnego? Ponieważ przemysł kreatywny często inspirowany jest regionem, z którego pochodzą jego twórcy, pewna część rozważań poświęcona zostanie potencjałowi wpisanemu w dziedzictwo kulturowe Śląska.

9) Miasto i samorząd
Ścieżka poświęcona zostanie zbadaniu elementów wpływających na sukcesy miast zarówno tych wywodzących się ze świata biznesowego, jak i działań skierowanych do mieszkańców. Pełne zieleni, samowystarczalne energetycznie, przyjazne mieszkańcom miasta posiadają zaradnych gospodarzy. Jest w nich dobry klimat dla biznesu. Jednym z rozwiązań jest partnerstwo publiczno – prywatne w Polsce, mało wciąż popularna w Polsce koncepcja współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi.

10) Akademia Marketingu i Sprzedaży

Jeśli kogoś nie ma w social mediach, to go nie ma. Prawidłowo prowadzone działania w Internecie są równie ważne jak prezentacja firmy podczas osobistego spotkania z klientem. Pośród tematów: social media jako dość oszczędna a zrazem skuteczna metoda dotarcia do klienta, niedoceniane narzędzia budowy wizerunku, budowa marki pracodawcy i firmy, rozwój nowych form komunikacji z potencjalnym klientem, a także marketing, czyli próba zdefiniowania jego istoty z perspektywy MŚP.

11) Global SME Meeting

Różnice kulturowe – inna mentalność, język, przepisy prawne – mogą stanowić zagrożenia dla przedsiębiorców w obrocie międzynarodowym. Jak je diagnozować? Gdzie szukać wskazówek, wsparcia instytucjonalnego, jak rozpoznawać nieuczciwych partnerów biznesowych? Jak bezpiecznie przekraczać granice w biznesie? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań podczas spotkania ze specjalistami od współpracy międzynarodowej.

12) Think Eco!

Ekologiczne podejście do biznesu staje się coraz powszechniejszą, dobrą praktyką. Każdy z przedsiębiorców powinien opracować strategię odpowiedzialnego zarządzania działaniami związanymi z ekologią. Jednym z jej elementów jest np. identyfikacja potencjalnych zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności. Podpowiedzi jak to zrobić podczas ścieżki Eco!

Problematyka dotyczyć będzie m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym, niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii. Również szeroko pojętej ekologii w biznesie –  działalności i inwestycji prośrodowiskowych oraz zasadzie ostrożności w Unii Europejskiej, czyli kalkulacji ryzyka dla branży chemicznej.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny!
Na wydarzenie można zarejestrować się poprzez stronę Kongresu i przeznaczony do tego formularz na www.ekmsp.eu.


___________________________________________________________________________

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Współgospodarz: Katowice

Współorganizator: Politechnika Śląska

Patronat honorowy: Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego