Dr n. med. Ilona Maciejewska
lekarz kardiolog

Roman Kotapski
Projektant i wdrożeniowiec systemów budżetowania
i controllingu, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

Zakres działalności przychodni zdrowia jest zróżnicowany. Generalnie przychodnie oferują świadczenia zdrowotne, czyli działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Należy wyróżnić przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz przychodnie specjalistyczne. W ramach przychodni mogą działać różne poradnie wraz z usługami, np. badań USG. Ich zakres działalności zależy od przyjętego przez właścicieli modelu biznesowego. Niezależnie od tego, czy będą one miały podpisaną umowę o świadczenie usług zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy też będą realizować świadczenia zdrowotne tylko komercyjnie.

W artykule opiszemy budżet specjalistycznej poradni kardiologicznej. Zazwyczaj takie poradnie prowadzą działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakres działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej

Zakres działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej może być różny. Każda poradnia powinna posiadać:
● rejestrację pacjentów,
● gabinet zabiegowy,
● gabinety lekarskie,
● gabinety diagnostyczne.

Każdy pacjent na wejściu do poradni powinien być zarejestrowany. Rejestracja pacjentów wymaga zatrudnienia pracowników i wyposażenia stanowiska pracy (komputer, specjalistyczne oprogramowanie, materiały biurowe, biurka, zabezpieczone meble, gdzie przechowywane są dokumenty pacjentów).

Podstawowe wyposażenie gabinetów lekarskich to leżanka, umywalka, biurko, komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem dla poradni, które współpracuje z portalem ZUS (e-zwolnienia) oraz portalem e-pacjent (do wypisywania e-recept), a także drukarka. W specjalistycznej poradni muszą znajdować się gabinety diagnostyczne, np. pracownia EKG, USG. Mogą one znajdować się w odrębnych pomieszczeniach poradni Ponadto konieczna jest współpraca z laboratorium, pracownią RTG i tomografii komputerowej.
Zazwyczaj poradnia podpisuje umowy w zakresie realizacji tych usług z podmiotami zewnętrznymi, np. ze szpitalami, innymi specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej. Koszty badań w placówkach zewnętrznych pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, poradnię lub indywidualnie przez pacjenta. W gabinecie zabiegowym realizowana jest opieka ambulatoryjna, w tym pobieranie materiału do badań, pobieranie krwi, robienie zastrzyków, zmiana opatrunków, wykonywanie szczepień ochronnych itp. Zazwyczaj gabinet zabiegowy jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. Również na jego stanie są podręczne leki, sprzęt jednorazowego użytku, np. strzykawki, igły, szybkie testy diagnostyczne.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2020 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2020.