Renata Łukasik
Dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu Macrologic SA

Controlling wspomaga osoby zarządzające, dostarczając im wnioski ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych oraz rekomendacje działań usprawniających. W tym celu monitoruje efektywność działania przedsiębiorstwa pod kątem stopnia realizacji założonych celów w różnych obszarach jego funkcjonowania czy w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak również wspomaga w optymalizacji realizowanych procesów. Jak jednak skutecznie mierzyć wydajność dużej organizacji,
o złożonej i rozbudowanej strukturze organizacyjnej, gdzie w obsługę kluczowych procesów zaangażowanych jest wiele działów? I jakie znaczenie ma przyjęty model zarządzania w prawidłowym określeniu stopnia realizacji twardych KPI-ów i zidentyfikowaniu wszelkich odchyleń wymagających interwencji i wyjaśnienia? Jak pokazuje praktyka – bardzo duże.

Świat się stale zmienia. Dynamiczne zmiany rynkowe wywołują istne trzęsienie ziemi w podejściu do prowadzenia biznesu. Jednym z trendów, które w ostatnim czasie szczególnie zyskują na sile, jest przejście
z tradycyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem na model procesowy.

Controlling zgodny z procesami

W procesowym podejściu do zarządzania efektywność działania przedsiębiorstwa jest weryfikowana poprzez mierzenie i analizowanie procesów realizowanych w firmie, a nie – jak to jest zwykle praktykowane – poprzez pomiar wydajności konkretnych działów, tworzących w tradycyjnych modelach zarządczych silosy informacyjne. Takie podejście pozwala podczas analizowania skuteczności działania i poszukiwania wąskich gardeł zejść na poziom nawet poszczególnych czynności składających się na dany proces. To znacznie usprawnia optymalizację sposobu działania firmy w różnych aspektach prowadzonego biznesu.

W praktyce oznacza to mapowanie działań przedsiębiorstwa za pomocą zachodzących w nich procesów, które zwykle wykraczają poza granice konkretnych działów. Celem takiego podejścia jest wyeliminowanie wspomnianej wcześniej silosowości informacyjnej (czyli zamknięcia informacji użytecznych biznesowo w poszczególnych zespołach czy działach organizacyjnych), która stanowi podstawę tradycyjnego modelu. Dzięki temu możliwe jest zmierzenie poszczególnych elementów (czynności) procesu oraz w efekcie zanalizowanie całego procesu
i wyciągnięcie wniosków co do jego wydajności.

W kontekście controllingu procesowość odgrywa niezwykle istotną rolę. Operacyjnym celem rachunkowości zarządczej jest bowiem m.in. weryfikacja, czy założenia przyjęte w planie działania organizacji są realizowane,
a jeśli nie, to z czego to wynika. Oznacza to, że controlling nie ogranicza się wyłącznie do monitorowania
i analizowania procesów, ale odpowiada za rekomendacje zmian zwiększających efektywność przedsiębiorstwa.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2017.