Renata Łukasik
dyrektor ds. oprogramowania i członek zarządu Macrologic SA

Business Intelligence to dziś jedno z kluczowych narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej. Pozwala zdobywać wiedzę najbardziej wartościową biznesowo, bo uzyskiwaną na podstawie danych gromadzonych w firmie oraz pozyskiwanych z jej najbliższego otoczenia. Przetwarzanie tych danych w informacje wspierające podejmowanie właściwych decyzji jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Aplikacje BI znacząco ułatwiają obsługę tego procesu, a sukces ich wdrożenia powinien być liczony poprawą głównych wskaźników ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Efektywność działania organizacji można mierzyć skutecznością realizacji wyznaczanych przez nią celów i tworzonych planów. Narzędziem zarządczym, które służy
temu, aby ta skuteczność była jak najwyższa, jest controlling, obejmujący planowanie, koordynację, wreszcie kontrolę przebiegu procesów biznesowych. Aby te działania odnosiły się do rzeczywistej i bieżącej sytuacji firmy, konieczny jest szybki dostęp do aktualnej, pełnej, ale i odpowiednio wyselekcjonowanej informacji, najlepiej przedstawionej w przejrzystej formie. Na takie potrzeby współczesnych firm odpowiada analityka biznesowa.

FIRMY CHCĄ ZAAWANSOWANYCH ANALIZ
Systemy klasy BI zyskują na popularności i stanowią obecnie najszybciej rozwijającą się kategorię oprogramowania biznesowego. Zarządzający coraz częściej podejmują decyzje o wdrożeniu narzędzi analitycznych, bo chcą mieć informacje o firmie w szerszym (czy po prostu innym) ujęciu, niż wynika to ze sprawozdań wymaganych przez otoczenie prawne.

Zdarza się jednak, że po zakończeniu projektu wdrożeniowego potencjał narzędzi BI oraz rozwiązań wspierających raportowanie nie jest wykorzystywany. Dzieje się
tak, ponieważ użyteczność – w kontekście prognozowania i planowania przyszłych działań – wniosków wyciąganych z tych rozwiązań w dużym stopniu zależy od sposobu gromadzenia i jakości danych, jakie są w systemach źródłowych.

NAJPIERW STRATEGIA I MODEL BIZNESOWY
Aby system do analityki biznesowej wspierał daną organizację w realizacji jej celów, musi odpowiadać na bardzo konkretne potrzeby informacyjne. A zatem powinien być ściśle powiązany ze strategią biznesową organizacji, jej misją i wizją funkcjonowania na rynku. W tym celu konieczne jest ustalenie szczegółów modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa.

Punktem wyjścia do opracowania strategii biznesowej jest przedmiot działalności firmy i jej najważniejsze cele. Następnie warto skupić się na najważniejszych kompetencjach i atutach firmy, jej potencjale oraz elementach przewagi konkurencyjnej, nie zapominając o ograniczeniach systemowych dotyczących funkcjonowania organizacji. Należy też zastanowić się nad zmiennymi, które mają wpływ na działanie firmy. Wreszcie trzeba opisać strukturę organizacyjną z określeniem podziału zadań oraz sposób działania przedsiębiorstwa (wszystkie realizowane w nim procesy z zaznaczeniem priorytetów).

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 6/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 6/2015.