W dniu 18 grudnia 2019 r. w Szczecinie miało miejsce wydarzenie pt. „Controlling – kształtowanie przyszłości”, zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Finansów oraz Katedrę Organizacji i Zarządzania w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Partnerami spotkania byli m.in. polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV, Internationale Controller Verein), Wydawnictwo MARINA, a patronat objął Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. E. Włodarczyk.

Wydarzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Wanda Skoczylas. W spotkaniu zadeklarowało udział 60 osób z otoczenia gospodarczego, głównie województwa zachodniopomorskiego.

Celem spotkania było zainaugurowanie szerokiej współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a zachodniopomorskimi przedsiębiorstwami w obszarze controllingu. Dzięki temu zostanie zbudowana platforma służąca wymianie poglądów i doświadczeń na temat aktualnych problemów teorii oraz praktyki controllingu, a także integracji środowiska przedstawicieli nauki i praktyki. Uczestnicy byli zgodni, że faktycznie spotkanie miało formę inauguracyjnego, które zamieni się w postać regularnej i wielowymiarowej współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a przedstawicielami praktyki gospodarczej w obszarze controllingu.

Szczegółowe informacje: http://controlling.usz.edu.pl