Michał Chalastra
niezależny konsultant i wdrożeniowiec, wykładowca controllingu na Uniwersytecie Gdańskim

Optymalizacja osiąganych wyników poprzez usprawnianie realizowanych procesów gospodarczych jest jednym z najważniejszym zadań controllingu. Dlatego wszystkie czynności związane z tym zadaniem powinny być sformalizowane. Należy je ująć w cykl regularnie i systemowo realizowanych przez controlling procedur.

W tym zakresie można wykonać następujące działania szczegółowe:
1) przeprowadzić coroczny audyt systemu controllingu (w skali makro, ale też mikro),
2) stworzyć system rachunkowości umożliwiający optymalizację procesów,
3) wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy i związane z nimi koszty oraz przychody,
4) powołać zespoły zadaniowe do realizacji czynności optymalizacyjnych wybranych procesów,
5) realizować zadania związane z optymalizacją,
6) rozliczać projekt optymalizacyjny.
Zadania te stanowią przykładowe obszary aktywności controllingu w zakresie optymalizacji. W konkretnej firmie mogą być jednak odmienne od przedstawionego wzorca. Wynika to z dopasowania stosowanych narzędzi do indywidualnych potrzeb jednostki.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści pierwszego numeru czasopisma.