Grzegorz Rawicz-Mańkowski
Business Development Manager w Controlling Systems

Termin Business Intelligence (BI) zadomowił się nie tylko w terminologii IT, ale także w biznesie.
Często występuje w powiązaniu z hurtownią danych, a czasem stosowany jest zamiennie
z Corporate 
Performance Management (CPM) czy Enterprise Performance Management (EPM).
Na ile są to pojęcia tożsame, a na ile różne drogi prowadzące do tego samego? Na ile zaś koncepcje uzupełniające się wzajemnie?

Czym ró żni się Business Intelligence (BI) od hurtowni danych? Często aplikacje BI wykorzystują dane zgromadzone w hurtowni danych lub data martach, a koncepcja nawet bywa nazywana wspólnie „BI/DW”
lub „BIDW”. Hurtownia danych zawiera wybrane dane pochodzące z różnych systemów ewidencyjnych
(np. systemów ERP, CRM, magazynowych, produkcyjnych, kadrowo-płacowych itd.), uporządkowane
i przygotowane do dalszej analizy. Jednak nie wszystkie hurtownie danych służą aplikacjom BI, a nie wszystkie aplikacje BI wymagają hurtowni danych.

W zależności od tego, czy rozmawiamy z informatykami czy użytkownikami biznesowymi, można zauważyć albo koncepcje BI jako aplikację do analiz współpracującą z hurtownią danych, albo jako wielki system, którego częścią jest hurtownia danych.

Takie rozróżnienie proponuje Forrester:
1. Szeroka definicja BI: Business Intelligence jako zestaw procesów, metodyk i technologii, które przekształcają surowe dane w użyteczną i istotną informację wykorzystywaną do podejmowania lepszych strategicznych, taktycznych i operacyjnych decyzji. W tej szerokiej definicji mieszczą się takie technologie, jak integracja danych, jakość danych, hurtownie danych, master-data management (MDM), analiza tekstu, analiza zawartości i wiele innych. Niektórzy określają to łącznie jako Information Management. Forrester wyróżnia dwa segmenty architektury BI: przygotowanie danych oraz wykorzystywanie danych.
2. Zawężona definicja BI: górna warstwa architektury BI, czyli system do raportowania, analiz i tworzenia pulpitów menedżerskich.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 2/2017 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 2/2017.