Michał Wypychewicz
MW & Partners

Wielu menedżerów ma trudności z właściwym rozpoznaniem i zrozumieniem istoty strategii. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest wielość definicji. Brak doprecyzowania i jednoznacznego wytłumaczenia, czym jest „strategia”, sprawia, że prowadzenie efektywnych działań w tym zakresie jest bardzo ograniczone. Niemożliwa wydaje się także prawidłowa identyfikacja przeszkód pojawiających się na drodze do sukcesu firmy.

Powszechnie mianem strategii określany jest dokument zawierający najważniejsze cele organizacji i pomysły (projekty) wymagane do ich realizacji. Jest to błędne postrzeganie funkcji strategicznych firmy. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nie istnieją żadne międzynarodowe standardy zarządzania strategicznego, wskazane przez instytucje publiczne. Strategia nie musi zatem być spisana i nie musi mieć formy dokumentu. Posiadanie setek projektów i podprojektów to również cecha opcjonalna. Warto o tym pamiętać, gdyż niewłaściwe rozumienie pojęcia strategii staje się przyczyną porażki wielu inicjatyw rozwojowych. Przyjrzyjmy się zatem definicji bliższej praktyki.

Strategia dotyczy najważniejszych obszarów wpływających na rozwój organizacji, a także kluczowych celów i zadań, które powinny być wykonane w ramach tych obszarów. Cele i zadania są realizowane przez kadrę zarządzającą i wyznaczone zgodnie z wizją decydentów (właścicieli, CEO, zarządu). Nie istnieje możliwość określenia czasookresu strategii. Kiedyś mówiło się o 5–10 latach, dzisiaj okres ten skraca się maksymalnie do 3 lat. Warto pamiętać, że głównym czynnikiem jest branża i tempo zachodzenia zmian. W przemyśle strategia może obejmować dłuższe okresy, w branży gier komputerowych mogą to być maksymalnie 2–3 lata. Dobra strategia to taka, która urzeczywistnia wizję organizacji stworzoną przez głównych decydentów (właścicieli, zarząd) i bazuje na kreowaniu rzeczywistości, nie zaś dostosowywaniu do wydarzeń.

Klasy zarządzania wskazują, że dobra strategia bazuje na wizji przeniesionej na systemy zarządzania, takie jak BSC (Zrównoważona Karta Wyników), potem na cele strategiczne organizacji. Cele strategiczne powinny być kaskadowane w dół na pracowników… Często, zanim ten model uda się wdrożyć, okazuje się, że strategia jest już nieaktualna. Dlatego dobra strategia powinna być oparta na sprawnym przywództwie, szybkim podejmowaniu decyzji i ograniczonej biurokracji. Menedżerowie powinni mieć wyznaczone najważniejsze cele, jednak nie powinno być ich dużo. Powinni też mieć dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji. Tak realizowana strategia ma szanse na powodzenie w XXI wieku.

Jak już zostało wspomniane, w wielu firmach strategia zawodzi, menedżerowie nie realizują założonych celów, a wizja organizacji jest rozbieżna z jej rzeczywistym kształtem. Na taki stan rzeczy ma wpływ wiele czynników, a w szczególności:
● problemy z planowaniem,
● inercja organizacji,
● myślenie życzeniowe,
● źle dobierane zespoły,
● bazowanie na utartych schematach.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2019.