Natalia Kucharska, Adam Kucharski
KUCHARSCY CONSULTING

Artykuł przedstawia pięć przykładów dobrych praktyk z perspektywy globalnej, a zarazem pięć obszarów pożądanych zmian w procesie konsolidacji zarządczej i statutowej z perspektywy lokalnej. Wykaz obszarów wymagających usprawnień powstał w wyniku praktycznych doświadczeń i obserwacji autorów, poczynionych w trakcie wdrażania oprogramowania do konsolidacji IBM Cognos Controller w polskich grupach kapitałowych. Omówione przypadki uwzględniają również dobre praktyki stosowane przez ponad 1000 grup kapitałowych z 60 krajów, które stosują oprogramowanie IBM Cognos Controller w procesach kalkulacji skonsolidowanych danych na potrzeby zarówno zarządcze, jak i statutowe. Główne tezy artykułu zostały zaprezentowane na XXVII Kongresie Controllerów, który odbył się 13–14 czerwca 2019 r. w Sopocie.

Usprawnienie procesów konsolidacji zarządczej i statutowej w grupach kapitałowych o krajowym i globalnym zasięgu jest wymogiem chwili. Proces raportowania w grupach kapitałowych – mimo swojej złożoności – jest wysoce podatny na zastosowanie dedykowanych rozwiązań informatycznych, co pozwala na jego znaczną (nieraz całkowitą) automatyzację. Podatność na automatyzację procesów na poziomie grupy kapitałowej jest oczywiście sprawą indywidualną i zmienia się w zależności od konkretnego modelu biznesowego oraz dotychczasowego stopnia standaryzacji i integracji procesów sprawozdawczych na poziomie jednostkowym. Niemniej jednak każda organizacja może wykorzystać doświadczenia innych grup kapitałowych, przede wszystkim zagranicznych (mają dłuższy staż biznesowy) i zastosować globalne rozwiązania informatyczne do zaadresowania swoich potrzeb w zakresie konsolidacji i raportowania.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 5/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 5/2019.