5 pytań do… Justyny Barteli Głównej Księgowej w Refraserwis Sp. z o.o., zwyciężczyni konkursu Lider Księgowości

1. Od Gali Finałowej konkursu Lider Księgowości, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A., minęło już trochę czasu. Zdążyła Pani przyzwyczaić się do tego, że jest najlepsza? Jak to jest zostawić za sobą ponad 400 konkurentów?

Nie odbieram tego w taki sposób. Jestem szczęśliwa, że wygrałam konkurs. Rzeczywiście, bardzo dużo kandydatów ubiegało się o tytuł Lidera Księgowości. Ja wystartowałam w konkursie z ciekawości. Chciałam sprawdzić swoją wiedzę oraz kompetencje zawodowe i to mi się z sukcesem powiodło.

2. Na jakie aspekty zwracało uwagę jury konkursu? Co Pani zdaniem zaważyło na sukcesie końcowym?

Ostatni etap finałowy, gdy zostało już tylko 10 finalistów, był bardzo wymagający. Oprócz pytań z zakresu rachunkowości i podatków odpowiadaliśmy na pytania, jak widzimy się w roli lidera księgowości i jak lider zachowałby się w określonych sytuacjach zawodowych. Ze względu na fakt, że finaliści byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, moim zdaniem na sukcesie końcowym zaważyły cechy personalne oraz predyspozycje do bycia liderem.

3. Jakie przełożenie na Pani rozwój zawodowy miała wygrana w konkursie?

Zostałam finansowo doceniona przez swojego pracodawcę. Zawsze mnie wspierał w rozwoju zawodowym umożliwiając mi uczestnictwo w licznych szkoleniach. Wygrane studia podyplomowe z prawa podatkowego na Uczelni Łazarskiego pozwolą mi zdobyć wiedzę ułatwiającą dokończenie ścieżki zdobywania uprawnień na doradcę podatkowego. Wygrana w konkursie motywuje mnie do jeszcze większej pracy nad sobą. Postanowiłam również, że po ukończeniu studiów podyplomowych rozpocznę studia doktoranckie. Już mam pomysł na temat pracy doktorskiej.

4. Skądinąd wiem, że poza pracą etatową prowadzi Pani tak że szkolenia zawodowe dla praktyków. Jakiej wiedzy księgowi potrzebują dziś najbardziej?

Zgadza się, niedawno rozpoczęłam współpracę z Fundacją Rozwoju Rachunkowości w zakresie prowadzenia zajęć z rachunkowości i podatków. Księgowi obecnie potrzebują wiedzy, nie tylko jak prowadzić księgi rachunkowe, ale także jak patrzeć na problemy holistycznie, pod względem rachunkowym, prawnym, podatkowym oraz zarządczym. To interdyscyplinarne podejście i umiejętności predykcji są niezbędne dla księgowego, a można je uzyskać poprzez doskonalenie zawodowe i praktykę. Dlatego część księgowych – tak jak ja – przygotowuje się do wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

5. Rozumiem, że podatki, zagadnienia stricte księgowe są kluczowe. Członkowie jury, podczas Gali Finałowej konkursu, podkreślali jednak, iż współczesny księgowy powinien rozwijać się także w kierunku zarządzania finansami i stawać się partnerem w biznesie dla zarządów przedsiębiorstw. Jak Pani ocenia taki kierunek?

Zgadzam się z wypowiedziami członków jury. 2017 r. jest określony rokiem księgowego. W 2017 r. przypada 110. rocznica działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich. Tym samym na konferencjach poruszany był temat portretu współczesnego księgowego. Jak słusznie się wskazuje, nastąpiła intelektualizacja zawodu księgowego, dlatego współczesny księgowy oprócz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych powinien być doradcą, a rachunkowość jednym z narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozmawiał:
Stanisław Woźniak
Redaktor naczelny magazynu
„Controlling i Zarządzanie”