Stefan Olech
Trener controllingu z 31-letnim doświadczeniem, Kierownik Naukowy Akademii Controllingu ODiTK

Od państwowego zakładu pracy – Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Bydgoszcz – do przedsiębiorstwa o światowej renomie i bogatym portfelu zamówień, czyli firmy PESA SA.

Prolog 1

Młody menedżer, kierownik działu ekonomicznego ZNTK Bydgoszcz, Tomasz Zaboklicki, w 1991 r. bierze udział w szkoleniu controllingu. Jest przekonany, że w firmie należy jak najszybciej wprowadzić to, czego właśnie się nauczył. Ówczesny dyrektor ZNTK Bydgoszcz daje zielone światło. Dzisiaj prezes Zaboklicki stoi na czele PESY SA, firmy o międzynarodowej renomie i bogatym portfelu zamówień.

Prolog 2

Współczesna gospodarka jest oparta na wiedzy: technicznej, technologicznej, organizacyjnej,
z zakresu zarządzania, wykorzystującej osiągnięcia psychologii, socjologii, sztuki komunikacji czy controllingu. Czasy, kiedy przez całe życie wykonywało się w taki sam sposób wyuczony w szkole zawód, dawno odeszły. Postęp technologiczny oraz innowacyjne metody zarządzania w światowych korporacjach wymuszają na nas konieczność stałego kształcenia. W krajobrazie powyższych wymagań szkolenia przestały być złem koniecznym, tylko rytuałem – jak to nierzadko bywało w czasach gospodarki centralistycznej – a stały się użytecznym
i wydajnym narzędziem do zdobywania wiedzy i umiejętności, stwarzając przy okazji warunki do pracy zespołowej, skutecznej komunikacji wielostronnej, budowy kultury przedsębiorstwa, wzajemnego zaufania itd.
Zwłaszcza wtedy, gdy ćwiczenia w trakcie szkoleń oparte są na konkretnych przykładach dotyczących danego przedsiębiorstwa, rozwiązywania jego problemów na poziomie strategicznym, operacyjnym i dyspozycyjnym, uzgadniania hierarchii wartości w przedsiębiorstwie, jego obrazu przewodniego, strategii itd.

Regułą stają się szkolenia wielostopniowe i wielodziedzinowe dla menedżerów przedsiębiorstwa, zwłaszcza kluczowych menedżerów. Szkolenia zaczęły pełnić funkcję drożdży, zapłonu, dodatkowego dopalacza, zmiany sposobu myślenia i podejścia do rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach. Ale każde przedsiębiorstwo tworzy swój własny model funkcjonowania, swoją kulturę. Pojawia się potrzeba benchmarkingu. Jak my, jako przedsiębiorstwo, wyglądamy na tle innych przedsiębiorstw w branży, w regionie,
w Polsce, w Unii Europejskiej, na świecie?

Okazją do takich porównań i wymiany doświadczeń są konferencje i kongresy, zwłaszcza organizowane cyklicznie. To także okazja do prezentacji nowych rozwiązań naukowych i praktycznych oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, tworzenia aliansów strategicznych.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 3/2016 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści numeru 3/2016.