Agnieszka Mrozowska
Business Intelligence Consultant w Comarch S.A., specjalista w zakresie controllingu, wieloletni kierownik działu planowania i analiz

Bardzo często dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, postrzegana jako dodatni lub zadowalający wynik finansowy, blokuje procesy efektywnego zarządzania w ujęciu długofalowym. Pierwsze niepokojące sygnały najczęściej są lekceważone, gdy np. wzrost przychodów nie jest współmierny do wzrostu wyniku finansowego. Jednorazowe zdarzenia usypiają czujność i trend spadkowy pogłębia się w wyniku braku działań w obszarach wrażliwych. W tego rodzaju przypadkach najczęściej zalecana jest analiza wrażliwości, czyli zwymiarowanie wpływu kluczowych czynników na wynik przedsiębiorstwa. Wówczas zaprognozowany niekorzystny wynik finansowy traktowany jest przez większość jako wariant pesymistyczny i ponownie zostaje pominięty.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mimo przepływu informacji między pracownikami, nadchodzi moment, gdy podjęte działania nie dają pozytywnych rezultatów lub efekty finansowe są niższe od zakładanych. Najczęściej po fakcie kadra zarządzająca ma świadomość, że nie otrzymała na czas pełnej lub wiarygodnej informacji. Wówczas, z braku informacji controllingowej, często proponowane są cięcia, które mogą spowodować pogłębienie kryzysu. Niezadowalająca sytuacja to dobry moment na zmiany. Jest to również sygnał i alert stymulujący do dalszego działania.

Dlaczego potrzebna odwaga?

Wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie, narzędzi controllingowych, zazwyczaj wiąże się z oporem zespołu . Najczęściej wynika to z obaw przed ujawnieniem informacji o brakach i błędach, słabych stronach działów i wydziałów. Niestety, powielanie i stagnacja mogą jedynie pogłębić negatywne skutki trudnej sytuacji. Podjęcie kroków porządkujących dane w firmie pozwala na aktualizację kalkulacji, obalanie mitów, pozyskanie dodatkowej wiedzy o rentowności wyrobów w ujęciu wielowymiarowym i wielopoziomowym, a w efekcie końcowym – na podjęcie trafnych decyzji biznesowych.

Kolejne działania, takie jak alokacja przychodów i kosztów, budżetowanie, analiza zasobów na magazynach, mogą szybko i sprawnie wspomóc proces optymalizacji zapasów, a co za tym idzie – doprecyzować plan przepływów pieniężnych w firmie. Badanie korelacji, trendów działań marketingowych pozwala na optymalizację kosztów uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie. Alokacja przychodów i kosztów umożliwia urealnienie wiedzy o rentownych obszarach przedsiębiorstwa oraz określenie celów strategicznych i operacyjnych pozwalających na uzyskanie pożądanego wyniku finansowego.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 4/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści czwartego numeru czasopisma.