Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Szkoła Główna Handlowa serdecznie zapraszają na III Kongres „Ekonomia dla zdrowia”. Wydarzenie odbędzie się w trybie on-line w dniach 19-20 listopada 2020 r.

Kongres „Ekonomia dla Zdrowia” to coroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy z punktu widzenia możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.  W czasie paneli eksperckich i prezentacji prowadzący odpowiedzą na pytanie, jak kształtować nowoczesny, skuteczny klinicznie i efektywny ekonomicznie system ochrony zdrowia – w tym roku koncentrując się m.in. na finansowaniu i funkcjonowaniu szpitali, dzięki wykorzystaniu wszystkich rodzajów analiz ekonomicznych z obszaru zarządzania i organizacji oraz finansów.

Jest to spotkanie czołowych naukowców oraz praktyków z obszaru ekonomii,  finansów, zarządzania i nauk o zdrowiu  zarówno z Polski, jak i krajów europejskich. Jest to cykliczne wydarzenie  skupiające różne grupy interesariuszy, którzy mają szanse wymienić doświadczenia, opinie i poglądy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, w tym mierników i dobrych praktyk na nich opartych. Z gości zagranicznych swój udział w konferencji potwierdzili m.in. Geatan Lafortune, Senior Health Policy Analyst – Project Leader, Health at Glance, OECD Health Statistics oraz Rob Cook, Clinical Director at Bazian, The Economist Intelligence Unit.

Na program Kongresu składać się będą sesje panelowe z udziałem ekonomistów i ekspertów. Będą oni dyskutować o finansowaniu ochrony zdrowia. Planowana jest również  sesja prezentacji z obecnie prowadzonych badań w obszarze nauk o zdrowiu w różnych ośrodkach naukowych na terenie całej Polski. Odbędzie się również sesja posterowa.

Więcej informacji już wkrótce.