Pobierz plik: Konsolidacja&Slownik

Wojciech Gardziński, Krzysztof Rumiński
trenerzy i szkoleniowcy, wieloletni praktycy Excela

Tym opracowaniem rozpoczynamy cykl tematyczny poświęcony prezentacji klasycznych procesów przetwarzania danych dla celów controllingu. W kolejnych odsłonach przedstawimy procesy, które profesjonaliści w zakresie finansów postrzegają jako typowe i żmudne i tak też je realizują. Myślą przewodnią tego cyklu jest zorganizowanie środowiska informatycznego, trwałego, elastycznego i eleganckiego, dającego kontrolę nad źródłami danych, strukturą i procesami. Można to nazwać architekturą środowiska.

Pokażemy tutaj praktyczne przykłady – od idei do gotowego rozwiązania (przykład można dowolnie modyfikować i rozbudowywać). Przedstawimy opis genezy problemu, standardowe przeszkody w jego rozwiązaniu i ślepe uliczki, w które brną analitycy i pracownicy działów finansowo-księgowych, oraz ideę oryginalnego rozwiązania. Udostępnimy też darmowe narzędzia niezbędne do realizacji procesu.

Będziemy kłaść nacisk na problemy budowania bazy danych:

  • spójnej (czyli o jednolitej formie, strukturze),
  • kompletnej (zawierającej wszystkie potrzebne dane w jednym miejscu),
  • o dowolnej, wymaganej agregacji,
  • zasilanej z dowolnych, ogólnie różnych co do struktury, formatu i platformy, źródeł danych,
  • zawsze aktualnej.

Pełna treść artykułu została opublikowana w numerze 1/2015 magazynu Controlling i Zarządzanie…

Zajrzyj również do naszego Archiwum. Znajdziesz w nim pełen spis treści pierwszego numeru czasopisma.